Till sidans huvudinnehåll

Event

och tillfälliga verksamheter

Tillfällig sophämtning

Avfall från ett tillfälligt evenemang till exempel en festival med servering är jämförligt med hushållsavfall och det är endast kommunens upphandlade entreprenörer som får hämta detta avfall.

Därför måste arrangören ha ett avtal med Stockholm Vatten och Avfall gällande sophämtning under evenemangets tid.

Kontakta oss för att beställa

Beställ tillfällig sophämtning genom att kontakta oss på epost: samordning@svoa.se.

Kom ihåg att inkomma med din ansökan i god tid gärna i samband med ditt tillstånd från Stockholm stad.

Längre handläggningstider