Till sidans huvudinnehåll

Varje biltvätt spelar roll

Om du vill hålla din bil ren och glänsande utan att skada miljön, finns det några saker du kan tänka på. Det bästa är att tvätta bilen i en biltvätt eller gör-det-själv-hall. Där finns oljeavskiljare och annan reningsutrustning som tar upp spillvattnet och hindrar oljerester, tungmetaller, föroreningar och kemikalier från att rinna ut i naturen.

Att tvätta bilen på gatan eller garageuppfarten är dåligt för miljön. Det smutsiga vattnet rinner ner i dagvattenbrunnar och hamnar i våra vattendrag. Det leder till försämrad vattenkvalitet i sjöar och vattendrag. Det är inte bara tråkigt för oss som vill bada och fiska, utan också för alla som lever i vattnet.

Om du inte har tillgång till en biltvätt eller gör-det-själv-hall kan du ändå tvätta bilen på ett miljövänligare sätt.

  • Ställ bilen på en gräsmatta eller grusplan där marken till viss del kan fånga upp en del av föroreningarna.
  • Använd miljömärkta bilvårdsprodukter som är snällare mot naturen.
  • Kom ihåg att lämna in gamla olje- och glykolrester till en miljöstation eller återvinningscentral. 

Genom att följa dessa enkla tips kan du bidra till en renare miljö samtidigt som du tar hand om din bil. 

Vad säger lagen?

Enligt miljöbalkens hänsynsregler ska alla som bedriver en nedsmutsande verksamhet göra vad som krävs och är möjligt för att förebygga och motverka skador på miljön. Lagen gäller även privatpersoner. Undvik därför att tvätta bilen så att föroreningar riskerar att hamna gatubrunnar och diken.