Till sidans huvudinnehåll

Sortera textil och kläder

Textilier har stor påverkan på miljön och klimatet. Sälj, ge bort eller återvinn textilier du inte behöver längre. Då bidrar du till en mer hållbar textilkonsumtion eftersom kläderna kan återanvändas och återvinnas.

Helt eller trasigt - allt sorteras - men det måste vara torrt!

Textil som lämnas i textilfraktionen på återvinningscentralen går antingen till återanvändning eller återvinning. Du kan lämna all textil hel, trasig eller sliten, men inte nedsmutsad eller blöt. Lägg plagg och textil som hör ihop i samma plastpåse och stäng den ordentligt. Påsen skyddar materialet så du kan låta textilen ligga kvar i påsen du tog med dem i.

På Bromma och Lövsta återvinningscentraler finns det påsar vid textilinkasten som du kan ta med hem för att packa i.

Tänk på att inte lämna in plagg som är alltför smutsiga. Allt som du lämnar in kommer att sorteras av någon som arbetar på en textilsortering. Tvätta därför det som går att tvätta innan du lämnar in textilierna. Däremot behöver inte plagg som ska kemtvättas genomgå en sådan process.

Exempel på textilier och accessoarer du kan lämna

  • Kläder: byxor, klänningar, tröjor, jackor och halsdukar
  • Hemtextil: kuddfodral, gardiner, lakan och dukar
  • Accessoarer: handväskor, smycken och solglasögon
  • Skor: sandaler, gymnastikskor och läderskor (packa skor som hör ihop i samma påse).

Minska ditt textila avfall

Varje år kommer 140 000 ton nya textilier in på svenska marknaden och endast begränsade mängder återvinns. Varje svensk köper i snitt 14 kilo textilier per år. Av dessa hamnar 8 kilo i hushållssoporna. Detta vill vi ändra på och se till att mer textil återanvänds och återvinns.

Att tillverka textil och kläder är mycket resurs- och kemilkaliekrävande. 80% av klimatpåverkan från svensk klädkonsumtion kommer från produktionsfasen.1 Därför är det mest miljövänliga plagget det som används mycket. Köp bara sådant som du behöver och låna, byt eller handla second hand.

EU har som mål att varje medlemsland ska ha ett insamlingssystem för textil på plats till år 2025. Textil ska samlas in separat och behandlas för återanvändning och återvinning. Det betyder att textilinsamlingen kommer att öka och att alla invånare kommer att behöva källsortera all textil inom en snar framtid.

Vad händer med textilier som lämnas till återvinningscentraler, återbruk och pop-up återbruk?

Textilier som kan användas igen tas om hand av våra upphandlade återbruksaktörer. Textil som inte fungerar för fortsatt användning sorteras i flera olika kategorier för återvinning i Sverige och utomlands.

Just nu går textilier som samlas in på återvinningscentralerna Bromma och Lövsta till ett utvecklingsprojekt, SIPTex (Svensk innovationsplattform för textilsortering). Först sorteras textilen av Human Bridge, som är en av våra återbruksentreprenörer. Det som inte lämpar sig för återanvändning går till projektets sorteringsanläggning som byggs i Malmö under 2020. Sorteringen kommer vara automatisk och sortera ut en produkt som textilindustrin i framtiden kan använda som råvara till ny tråd och nya plagg.

Vad är SIPTex?

Vi deltar i ett Vinnova-finansierat projektet som heter SIPTex vars syfte är att öka materialåtervinningen av textil. Och bidra till att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Ett av målen med SIPTex är att bidra till en större marknad för kvalitetssäkrade recyclingprodukter. För att skapa ett cirkulärt kretslopp för textil globalt krävs investeringar och samarbete mellan både producenter, sorterare och materialåtervinnare. I projektet deltar stora svenska textil-, mode- och möbelföretag, kommuner, välgörenhetsorganisationer, forskningsinstitut och myndigheter.

Textilsektorn är en av de sektorer som globalt sett har högst miljöpåverkan. Av de över 120 000 ton nya textilier som sätts på den svenska marknaden årligen materialåtervinns knappt 5 procent. Dagens manuella sortering matchar inte kraven från textilåtervinnare och modeföretag. Automatisk sortering är därför en nyckel för att skapa cirkulära textilkretslopp.

1 Källa: Klimatpåverkan från svenskarnas kläder - Mistra Future Fashion

Senast uppdaterad: 2022-11-25

Textil kan du lämna på

Länkar

Svensk innovationsplattform för textilsortering Storskalig anläggning för automatiserad textilsortering Textilsmart F/ACT movment