Till sidans huvudinnehåll

Så här spränger vi nya tunnlar

När vi bygger nya avlopps- och dagvattentunnlar borrar och spränger vi oss fram i berget djupt under marken. Att borra och spränga är den vanligaste metoden att forcera berg i Sverige.