Till sidans huvudinnehåll

Verksamheters taxa för matavfall förändras

Avfallstaxan reglerar våra priser och de tjänster som vi erbjuder. Den är också byggd för att styra mot en bättre miljö och arbetsmiljö. 

Avgiften för hämtning av matavfall från verksamheter baseras idag på de tömningar som registrerats av tömningsfordonet. Från och med 2022 kommer taxan istället övergå till en årskostnad per antal kärl och tömningsfrekvens.

Varför gör vi detta?

Från och med 2021 är det obligatoriskt för verksamheter som serverar 25 eller fler portioner per dag att sortera ut sitt matavfall. Den nya taxan har anpassats för detta obligatorium och den kommer på sikt medföra en effektivare logistik med minskade transporter och utsläpp som följd.

Hur påverkar detta mig?

Din kostnad för hämtning av matavfall kommer nu istället att baseras på en årskostnad per kärl samt tömningsfrekvensen.

Vad kommer det att kosta?

Från och med 2022 kommer till exempel kostnaden för ett 140 L matavfallskärl med hämtning 1 gång per vecka och med ett dragavstånd under 10 meter kosta 1650:- exklusive moms per år.

Vill du se ditt abonnemang eller göra förändringar i det, gå in på Mina sidor eller mejla till kund@svoa.se.

Avfallstaxa