Till sidans huvudinnehåll

Obligatoriskt att sortera matavfall i restaurang

Nästan 40 % av det som hamnar i soppåsen är matavfall. Om potatisskalen och matresterna istället sorteras ut kan de omvandlas till biogas och biogödsel och bidra till kretsloppet. Dessutom slängs mycket mat i onödan. Genom att sortera ut matavfallet så blir det onödiga matsvinnet synligt och därmed lättare att arbeta bort.

Vi minskar de fossila utsläppen tillsammans

Vi behöver bli bättre på att ta till vara matavfallet och minska matsvinnet.
Idag får vi in knappt 30 procent av det matavfall som vi stockholmare skapar. Vi har ett nationellt mål om ökad utsortering. Senast 2023 ska minst 75 procent av matavfallet sorteras ut och behandlas så att växtnäring och biogas tas tillvara. Obligatoriet är ett steg i det arbetet och med att minska de fossila utsläppen.

Hög tid att börja

Obligatoriet är igång och miljöförvaltningen har börjat tillsynen.

För att sorteringen av matrester ska fungera krävs rätt förutsättningar i din fastighet. Många har redan rätt förutsättningar och kan anmäla sig direkt. Andra behöver kanske hjälp att se över olika alternativ för bra lösningar. Oavsett så kan du skicka in en intresseanmälan så hjälper vi till så att ni kan komma igång eller se över alternativen ni har.

Om det i dag inte finns förutsättningar för att ha separat matavfallsinsamling i lokalerna/fastigheten, behöver du koppla in din hyresvärd. Det är fastighetsägaren som ska säkerställa att rätt förhållanden finns. Det är också fastighetsägaren som ansvarar för att söka tillfällig dispens hos miljöförvaltningen.

Ansöka om dispens

Restauranger och fastighetsägare, som har svårigheter att uppfylla kravet, kan ansöka om dispens. Det är fastighetsägaren som ansvarar för ansökan även när abonnemanget ligger hos restaurangen. Dispensanmälningar hanteras av miljöförvaltningen. Kontakta dem för mer information om regler och information om hur processen för dispensansökan ska fungera.

Miljöförvaltningens ansvar

Miljöförvaltningen utövar tillsyn för att säkerställa att regler kring matavfallsobligatoriet uppfylls. Även om det är hos oss du har ditt avfallsabonnemang och det är vi som hämtar mat- och restavfallet så är det miljöförvaltningen som har tillsynsansvaret.

Tillsynen sker genom att de kontaktar och vid behov förelägger verksamheter att sortera matavfall separat, alternativt förelägger fastighetsägare att möjliggöra insamlingen av avfallet.

Förelägganden kan även förenas med vite. Miljöförvaltningen tar ut en avgift för nedlagd handläggningstid enligt miljöförvaltningens taxa. Läs mer på stadens webb.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2019 om obligatorisk matavfallsinsamling i Stockholms stad. Obligatoriet började gälla januari 2021 för Stockholms restauranger, storkök och andra verksamheter som serverar 25 portioner eller mer per dag. I januari 2023 införs obligatorium för hushåll, både villor och flerfamiljshus, samt för övriga företag som till exempel har pentryn/kök för sina anställda.

Senast uppdaterad: 2022-04-12

Länkar

Ansök om dispens hos miljöförvaltningen