Till sidans huvudinnehåll

Trekantens vattenreservoar

Trekantens vattenreservoar

Aktuellt

Senast uppdaterad:

Frågor och svar

klicka-pa-fragan-eller-plustecknet-bredvid_-for-att-falla-ut-svaret16736
Klicka på frågan eller plustecknet bredvid, för att fälla ut svaret
 • Kommer gångvägen norr om reservoartomten att stängas?

  Under kortare perioder av arbetstiden kommer gångvägen att vara avstängd. Men efter bostadsrättsföreningens önskemål planerar vi för sätta upp en tillfälligt trappa så att förbipasserande kan ta sig runt trots avstängd gångväg.  

 • Kommer den externa utformningen av vattentornet att ändras?

  Nej, den externa utformningen kommer inte att ändras på grund av renoveringen. Vattenbehållarna kommer att vara kvar och se likadana ut. Däremot kommer förmodligen mindre justeringar att göras enligt Stockholm och Avfalls bygglovsansökan om att bygga ett yttertak.   

 • Kommer även de gamla tornet som tillhör reservoaren att renoveras?

  En eventuell renovering av de gamla tornet ingår inte i det här renoveringsprojektet, till exempel så kommer en ny ytterdörr att installeras.   

 • Kommer de två uppstickande brunnarna utanför BRF:en öster om reservoartomten vara kvar?

  Ja, de kommer att vara kvar.

 • Kommer laddstolpar att sättas upp på den nya parkeringen som blir i samband med renoveringen?

  Nej. Avsikten är att den nya parkeringen är likvärdig mot den tidigare.

 • Det är mörkt norr om vattentornet, går det att ordna belysning när elkablar ändå dras förbi?

  Det är möjligt, vi har fört vidare den frågan till Trafikkontoret.

 • Kommer nordöstra sidan av reservoaren att påverkas?

  Då renoveringen kommer att utföras på många ställen runt om reservoaren, kommer vi bland annat att under byggtiden lägga en tillfällig huvudvattenledning nära reservoaren. Detta för att det ska finnas tillräcklig med ledningskapacitet.

 • Kommer byggtrafiken att gå uppför Nybohovsbacken?

  Ja, då Nybohovsbacken är en allmän väg och det inte finns några andra vägar upp. Detta är inget som kommer att påverka den allmänna trafiken mer än vad exempelvis andra mötande transporter, sopbilar eller busstrafik gör. 

 • Kommer arbetet inne i anläggningen att märkas av?

  Nej, inte direkt. Det som närboende främst kommer att märka av är transporterna till och från byggområdet, när i-och urlastning av material sker. Det fysiska arbetet i slutna utrymmen kommer inte att märkas av särskilt mycket. 

 • Kan det provisoriska garaget i samband med arbetet att bli permanent?

  Avsikten är att återuppföra garaget på ursprunglig plats. 

 • I vilka skeden av arbetet kan höga ljudnivåer förväntas?

  I vissa moment som exempelvis pålning (anläggningsarbeten) och ljudet från transporter.  

 • När börjar etableringen?

  Efter årsskiftet 2020/2021. 

 • Går det att renovera båda vattenbehållarna samtidigt för att snabba på bygget?

  Nej, minst en behållare måste vara i drift hela tiden. Annars blir en stor del av Stockholms invånare utan vatten. 

 • Kommer taket till reservoaren att höjas?

  Ja,  ett nytt och något högre tak kommer att byggas för extra säkerhet. 

 • Kommer det att ges någon ersättning för de som drabbas av bygget?

  Nej, ingen ersättning betalas ut, borsett från om byggnationen skulle skada någons egendom.    

 • Kommer man att sätta upp bullerdämpande skydd vid området?

  Vid vissa moment av arbetet kommer åtgärder att tas för att dämpa höga ljudnivåer på grund av byggnationerna. Skulle det visa sig att ljudet överskrider tillåten nivå, kommer man att utföra punktinsatser vid dessa ställen. 

 • Vem kontaktar man vid frågor om bygget?

  Vid frågor om renoveringsarbetet som utförs kontaktar man byggledare för projektet som är Ulf Jansson. Ulf nås på telefonummer: 070-861 05 10. 

Senast uppdaterad: