Till sidans huvudinnehåll

Vatten och avlopp - aktuella arbeten

Innerstaden Prenumerera på arbeten och störningar Innerstaden

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Innerstaden?

Renovering av vatten- och avloppsledningar hörnet vid Sankt Göransgatan och Mariedalsvägen

StatusPågående
Arbete som utförsVatten- och avloppledningar dimensioneras upp för att klara kommande utbyggnad av Stadshagen
PlatsMariedalsvägen
Arbetet startar2022-01-10
Förväntat klart2022-04-30
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Daniel Råström
Kontaktperson på Stockholm Vatten Jakob Rawicki
08-522 120 00
jakob.rawicki@svoa.se
Mer information om arbetet

Vatten- och avloppsledningar läggs om till större ledningar på en sträcka av cirka 80 meter i hörnet där Sankt Göransgatan och Mariedalsvägen möts. Arbetet utförs för att anpassa ledningsnätet till den utbyggnad av Stadshagen som Stockholm Stad planerar.

×
Renovering av vatten- och avloppsledningar hörnet vid Sankt Göransgatan och Mariedalsvägen
Mariedalsvägen
Senast uppdaterad

Renovering och byte av vatten- och avloppsledningar i Åsögatan och Nytorgsgatan

StatusPågående
Arbete som utförsVi renoverar och byter ut vatten- och avloppsledningar i Åsögatan och Nytorgsgatan.
PlatsNytorgsgatan 27, Stockholm
Arbetet startar2022-01-10
Förväntat klart2022-06-17
Arbetet utförs avStockholm Vatten och Avfall
Kontaktperson hos entreprenör Anders Ahlin
08-522 120 00
anders.ahlin@svoa.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Jakob Rawicki
jakob.rawicki@svoa.se
Mer information om arbetet

Vatten- och avloppsledningarna i Åsögatan och Nytorgsgatan är gamla och behöver bytas ut. Det gör vi för att förebygga driftstörningar så som läckor och översvämningar. Arbetet är nödvändigt för att trygga framtidens dricksvattenförsörjning och avloppshantering. För att byta ledningarna behöver vi gräva i gatorna där ledningarna ligger. Arbetet utförs i flera etapper för att minska störningar på boende, verksamheter och trafiken. I de fall vi behöver stänga av vattnet tillfälligt kommer vi att meddela dig i förväg via sms. Notera att, för att få driftstörningar via sms om du inte har en telefon skriven på folkbokföringsadressen, behöver du registrera ditt telefonnummer på www.svoa.se/sms.

×
Renovering och byte av vatten- och avloppsledningar i Åsögatan och Nytorgsgatan
Nytorgsgatan 27, Stockholm
Senast uppdaterad

Söderort Prenumerera på arbeten och störningar Söderort

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Söderort?

Enskedefältet- flödesmätningar på avloppsledningsnätet

StatusPågående
Arbete som utförsVi utför nu flödesmätningar i avloppsledningsnätet på Enskedefältet. Flödesmätningar används för att för att bedöma hur stora flödena blir vid regn.
PlatsBägersta byväg, Enskede
Arbetet startar2021-11-15
Förväntat klart2022-08-31
Arbetet utförs avTyréns AB
Mer information om arbetet

Efter översvämningarna i maj och juni 2021 arbetar nu Stockholm Vatten och Avfall med utredningar för att undersöka ledningarnas kondition och kapacitet. En del i utredningsarbetet är att mäta flöden i avloppsledningsnätet. Arbetet pågår främst kring gatorna: Byängsgränd, Bägersta Byväg, Bägerstavägen, Livlandsgatan, Estlandsgatan och Sockenvägen.

Flödesmätningar används för att för att bedöma hur stora flödena blir vid regn. Resultatet kommer användas i de utredningar som vi gör efter översvämningarna i maj och juni 2021. Arbetena påbörjas under november 2021 och beräknas slutföras augusti 2022. Sluttiden för arbetena är beroende av hur ofta och hur mycket det regnar under mätperioden.

Arbetet påverkar inte trafiken i stort. Vid montering av flödesmätare kan tillfälliga trafikåtgärder (cirka 2 timmar) vara nödvändiga för att säkerställa arbetsmiljön för konsulterna som utför installationen.

×
Enskedefältet- flödesmätningar på avloppsledningsnätet
Bägersta byväg, Enskede
Senast uppdaterad

Flytt- och nyanläggning av ledningar

StatusPågående
Arbete som utförsUppgrävninga av gatan samt grönaytor
PlatsRågsvedsvägen, Bandhagen
Arbetet startar2021-11-08
Förväntat klart2022-04-29
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Stefan Liljeberg
072 358 21 38
stefan.liljeberg@jvab.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Per Lefvert, byggledare
08-5221 31 84
per.lefvert@svoa.se
Mer information om arbetet

Det planeras för en ny fastighet intill Rågsvedsvägen. Vi behöver därför flytta 200 meter vattenledning och lägga 140 meter ny spillvattenledning för att förse den nya fastigheten med vatten och avlopp. Arbeten inom Huddinge kommun beräknas vara klara v. 48.

×
Flytt- och nyanläggning av ledningar
Rågsvedsvägen, Bandhagen
Senast uppdaterad

VA-arbete i Sicklingsvägen, Kistvägen, Bordsvägen, Karmstolsvägen samt Skåpvägen

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av VA-ledningar
PlatsBordsvägen, Enskede
Arbetet startar2021-05-01
Förväntat klart2023-01-31
Arbetet utförs avAarsleff Rörteknik och NCC
Kontaktperson hos entreprenör Göran Ekholm (NCC)
079-0728599
goran.ekholm@ncc.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Per Lefvert (byggledare)
08-52213184
per.lefvert@svoa.se
Mer information om arbetet

Stockholm Vatten och Avfall renoverar vatten- och avloppsledningar. Arbetet kommer att starta maj 2021 och beräknas pågå under 2021-2022 i etapper. Under Q2-Q3 2021 renoveras avloppsledningar, för att påbörja renovering av vattenledningar därefter. Arbete som inte kan utföras på vintertid kommer att utföras senare under våren/sommaren. Vid vattenavstängning kommer detta informeras separat med närmre exakt tidpunkt.

×
VA-arbete i Sicklingsvägen, Kistvägen, Bordsvägen, Karmstolsvägen samt Skåpvägen
Bordsvägen, Enskede
Senast uppdaterad

Nya avloppsledningar i Sköndalsvägen

StatusPågående
Arbete som utförsNyläggning av 100 meter vatten- och avloppsledningar
PlatsSköndal, Stockholm
Arbetet startar2021-10-30
Förväntat klart2022-01-31
Arbetet utförs avSkanska
Kontaktperson hos entreprenör Fatih Özkanat
010 449 14 67
Kontaktperson på Stockholm Vatten Diana Jeske
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Det planeras för 15 nya radhus intill Sköndalsvägen. För att ansluta dessa till avloppsledningsnätet krävs att nya ledningar läggs i Sköndalsvägen på en sträcka av cirka 100 meter.

×
Nya avloppsledningar i Sköndalsvägen
Sköndal, Stockholm
Senast uppdaterad

Nya vatten-och avloppsledningar (Amatörvägen och Olympiavägen)

StatusPågående
Arbete som utförsVi kommer gräva upp gatorna Amatörvägen och Olympiavägen för att lägga nya ledningar.
PlatsAmatörvägen 53, Enskede
Arbetet startar2021-10-01
Förväntat klart2022-11-30
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Stefan Liljeberg
072 – 358 21 38
Kontaktperson på Stockholm Vatten Andreas Lindblad
070- 550 93 63
Mer information om arbetet

Vi kommer att gräva upp delar av gatorna Olympiavägen och Amatörvägen där vi ska lägga nya ledningar. Arbetena kommer att påverka trafiken till viss del men det kommer alltid att finnas framkomlighet. Vi gör vårt bästa för att störa så lite som möjligt under arbetet. I de fall vi behöver stänga av vattnet tillfälligt kommer vi att meddela dig i förväg via sms. Notera att, för att få driftstörningar via sms om du inte har en telefon skriven på folkbokföringsadressen, behöver du registrera ditt telefonnummer på www.svoa.se/sms.

×
Nya vatten-och avloppsledningar (Amatörvägen och Olympiavägen)
Amatörvägen 53, Enskede
Senast uppdaterad

Kommande VA-arbete i Gråhundsvägen

StatusPågående
Arbete som utförsNyläggning av vattenledning
PlatsGråhundsvägen, Sköndal
Arbetet startar2021-05-03
Förväntat klart2022-06-30
Arbetet utförs avSerneke AB
Kontaktperson hos entreprenör Tommy Ahlvik
0730861376
Tommy.ahlvik@serneke.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Pär Hall
08-522 120 00
par.hall@svoa.se
Mer information om arbetet

Stockholm Vatten och Avfall anlägger ny vattenledning i Gråhundsvägen, mellan Vinthundsvägen och Flygledargatan.

×
Kommande VA-arbete i Gråhundsvägen
Gråhundsvägen, Sköndal
Senast uppdaterad

Renovering av Nybohovsreservoaren (Trekantens vattentorn)

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av Trekantens vattentorn
PlatsNybohovsreservoaren, Essingeleden, Stockholm
Arbetet startar2019-03-01
Förväntat klart2024-12-31
Kontaktperson hos entreprenör Ulf Jansson (byggledare)
070-861 05 10
Kontaktperson på Stockholm Vatten Rickard Andersson
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Sedan våren 2019 renoverar vi Nybohovsreservoaren, i vardagligt tal kallat Trekantens vattentorn. Arbetet gör vi för att säkra framtidens vattenförsörjning. Arbetet sker i etapper fram till 2024.

Närmare information om projektet ligger under sidan för: Utvecklingsprojekt

×
Renovering av Nybohovsreservoaren (Trekantens vattentorn)
Nybohovsreservoaren, Essingeleden, Stockholm
Senast uppdaterad

Utbyggnad av Sicklaanläggningen under Hammarbybacken

StatusPågående
Arbete som utförsSicklaanläggningen under Hammarbybacken byggs ut och genomgår en omfattande modernisering. Stora utrymmen ska sprängas ut i berget för att rymma hela anläggningen.
PlatsHammarby Fabriksväg 110, Stockholm
Arbetet startar2019-09-10
Förväntat klart2026-08-31
Arbetet utförs avVeidekke
Kontaktperson på Stockholm Vatten Stockholms framtida avloppsrening
08-522 128 80
framtidensavloppsrening@svoa.se
Mer information om arbetet

Sicklaanläggningen är en del av Henriksdals reningsverk och ligger till största delen insprängt i berget under Hammarbybacken. Den befintliga anläggningen ska byggas till och kompletteras med ytterligare ett helt nytt reningsverk. Totalt ska vi spränga ut cirka 530 000 m³ fast berg för en ny anläggning som ska rymma grovrening och sandfång samt försedimentering.

Arbetet kommer att pågå under sex år samtidigt som verksamheten pågår som vanligt i reningsverket. Skistars anläggning i Hammarbybacken är öppen under hela byggtiden. En av nedfarterna, Hemsedalsbacken, är dock avstängd fram till hösten 2020. Skidliften och övriga nedfarter är öppna som vanligt under skidsäsongen.

Du som vistas i området märker av våra arbeten när vi borrar och spränger, dels i form av ljud och dels i form av spränggaser (som kan märkas som ett "dammoln" och lukt som snabbt späds ut i luften och bedöms vara ofarliga för hälsan). Du kan anmäla dig till en avisering ca 30 minuter före varje sprängning.

Läs mer om Stockholms framtida avloppsrening: http://svoa.se/sfa

×
Utbyggnad av Sicklaanläggningen under Hammarbybacken
Hammarby Fabriksväg 110, Stockholm
Senast uppdaterad

Västerort Prenumerera på arbeten och störningar Västerort

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Västerort?

Fortsatt saneringsarbete vid Tällbergsgränd (Bromma)

StatusPågående
Arbete som utförsSaneringsarbete
PlatsTällbergsgränd, Bromma
Arbetet startar2022-01-14
Förväntat klart2022-04-30
Arbetet utförs avWåhlins
Kontaktperson på Stockholm Vatten Richard Breitholtz
richard.breitholtz@svoa.se
Mer information om arbetet

Saneringsarbetet som pågått vid Tällbergsbacken på grund av en tidigare avloppsläcka som upptäcktes under sommaren 2021, kommer att pågå tills vidare.

Själva ledningen är lagad sedan tidigare, men då det finns slam på botten utanför platsen för ledningssträckan, behöver området fortsatt saneras.

Förhoppningsvis kan arbetet vara klart innan badsäsongen för året är igång. 

×
Fortsatt saneringsarbete vid Tällbergsgränd (Bromma)
Tällbergsgränd, Bromma
Senast uppdaterad

Förnyelse och renovering av VA-ledningar i Mariehäll

StatusPågående
Arbete som utförsFörnyelse och ledningsrenovering
PlatsBällstaågatan 24
Arbetet startar2021-11-15
Förväntat klart2022-07-31
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Stefan Liljeberg
0723582138
stefan.liljeberg@jvab.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Tony Nyberg
0852212000
tony.nyberg@svoa.se
Mer information om arbetet

I samband med den nya detaljplanen för kvarteret Vandenbergh 9 så behöver SVOA utföra en del ledningsarbeten i området. De första arbetena sker i den norra delen av fastigheten vid Bällstaågatan. Mellan Mariehällsvägen och Bällstaågatan lägger vi om ledningarna. I Bällstaågatan renoverar vi vattenledningen med rörspräckning samt borrar en ny avloppsledning. I vändplanen anlägger vi en ny pumpstation. I den södra delen av fastigheten görs en del ledningsomläggning. En ny pumpstation anläggs vid båtklubben och en ny avloppsledning kommer dras i Askängsbacken och upp till Bällstavägen. Arbetet är nödvändigt för att trygga framtidens dricksvattenförsörjning och avloppshantering. Vi gör vårt bästa för att störa så lite som möjligt under arbetet. I de fall vi behöver stänga av vattnet tillfälligt kommer vi att meddela dig i förväg via sms. Notera att, för att få driftstörningar via sms om du inte har en telefon skriven på folkbokföringsadressen, behöver du registrera ditt telefonnummer på www.svoa.se/sms.

×
Förnyelse och renovering av VA-ledningar i Mariehäll
Bällstaågatan 24
Senast uppdaterad

Huddinge Prenumerera på arbeten och störningar Huddinge

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Huddinge?

Kulvertering av dike vid Hagvägen 65

StatusPågående
Arbete som utförsNedläggning av dagvattenledning.
PlatsHagvägen 65, Segeltorp
Arbetet startar2022-01-09
Förväntat klart2022-04-30
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Daniel Råström, platschef
070-679 85 69
Daniel.Rastrom@jvab.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Christer Bergh, byggledare
070-550 99 72
Mer information om arbetet

Den del av Långsjödiket som rinner mellan Hagvägen 65 till vägtrumman vid Hemängsvägen ska ersättas av en dagvattenledning. Arbetena kommer till största del utföras på privat mark. En kort sträcka kommer att schaktas i närheten av återvinningsstationen. Arbetena kommer att organiseras för minsta möjliga störning för allmänheten.

×
Kulvertering av dike vid Hagvägen 65
Hagvägen 65, Segeltorp
Senast uppdaterad

Fördamm Kyrkdammen

StatusPågående
Arbete som utförsNy fördamm anläggs vid Kyrkdammen
PlatsNorrängsvägen 22, Huddinge
Arbetet startar2021-12-06
Förväntat klart2022-03-31
Arbetet utförs avJM
Kontaktperson hos entreprenör Jonas Sahlin, arbetschef
jonas.sahlin@jm.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Dennis Frenzel, byggledare
070-499 96 39
dennis.frenzel@rodatraden.se
Mer information om arbetet

Vi ska anlägga en ny mindre damm i anslutning till Kyrkdammen. Den nya dammen ska ersätta det dike som idag går mellan Åvägen och Norrängsvägen och som leder till Kyrkdammen.

×
Fördamm Kyrkdammen
Norrängsvägen 22, Huddinge
Senast uppdaterad

Renovering av vattentornet i Länna (Huddinge)

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av vattentornet i Länna
PlatsGamla Nynäsvägen, Huddinge
Arbetet startar2020-09-01
Förväntat klart2023-05-01
Arbetet utförs avStockholm Vatten och Avfall
Kontaktperson hos entreprenör Roland Alm
070-401 55 55
roland.alm@rodatraden.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Rickard Andersson
08-522 120 19
Mer information om arbetet

För att trygga framtidens vattenförsörjning helrenoverar vi nu vattentornet i Länna. Detta betyder att vi under en längre tid kommer att se över vattentornet både invändigt och utvändigt, med arbeten som innebär alltifrån reparation av vattenbehållare till modernisering av elsystem.

Arbeten under våren 2022:
Under våren pågår utvändiga renoveringsarbeten av vattentornets pelare; ett arbete som kan uppfattas som störande då arbetet kan innebära höga ljudnivåer. Därför försöker vi att så gott det går hålla nere dessa ljudnivåer med hjälp av så kallat bullerdämpande mattor som förhoppningsvis ska minska spridningen av buller.   

Vi beräknar att renoveringen av Länna vattentorn kan slutföras under våren 2023. 

×
Renovering av vattentornet i Länna (Huddinge)
Gamla Nynäsvägen, Huddinge
Senast uppdaterad

Förnyelse av vatten- och avloppsledningar i Skrakvägen (Huddinge)

StatusPågående
Arbete som utförsSttockholm Vatten och Avfall ska renovera vatten- och avloppsledningar i Skrakvägen. Ledningarna är i dåligt skick och har orsakat avloppstopp, vattenläckor och översvämningar.
PlatsSkrakvägen, Segeltorp
Arbetet startar2021-06-21
Förväntat klart2022-06-30
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Joakim Olsson, platschef
073 862 37 17
Kontaktperson på Stockholm Vatten Christer Bergh, byggledare
070 550 99 72
monika.engman@extern.svoa.se
Mer information om arbetet

Under sommaren har dricksvattenledningen renoverats på etapp 1 (se bifogat informationsblad för etappindelning). I september startar etapp 2 där ledningarna ska bytas ut. Gatan kommer att grävas upp stegvis för att byta ut va-ledningarna i marken. Groparna kommer att fyllas igen allt eftersom arbetet fortskrider. Ni kommer ha tillträde till era fastigheter under arbetet. Trafik kommer att ledas om under perioder. Se bifogat informationsblad för de olika etapperna och preliminär tidplan för dessa.

×
Förnyelse av vatten- och avloppsledningar i Skrakvägen (Huddinge)
Skrakvägen, Segeltorp
Senast uppdaterad

Förnyelse av vatten- och avloppsledningar i Segeltorp

StatusPågående
Arbete som utförsStockholm Vatten och Avfall renoverar vatten och avloppsledningar i området.
PlatsBlåmesvägen, Segeltorp
Arbetet startar2021-10-06
Förväntat klart2022-06-24
Arbetet utförs avStockholm Vatten och Avfall (Egen regi)
Kontaktperson hos entreprenör Jonas Wikner, arbetsledare
08-522 120 00
Kontaktperson på Stockholm Vatten Mattias Dahlgren, planeringsingenjör
08-522 120 00
mattias.dahlgren@svoa.se
Mer information om arbetet

På grund av dåliga ledningar i området behöver dessa bytas ut. Arbetet startar på Uvvägen för att sedan fortsätta på Blåmesvägen, Ärlvägen samt delar av Fasanvägen.

×
Förnyelse av vatten- och avloppsledningar i Segeltorp
Blåmesvägen, Segeltorp
Senast uppdaterad

Ny vattenledning mellan Barrvägen och Källbrinks IP

StatusPågående
Arbete som utförsLedningsarbete
PlatsBarrvägen, Huddinge
Arbetet startar2020-09-20
Förväntat klart2022-07-31
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Jonas Wahlqvist (JVAB)
070-517 02 27
Kontaktperson på Stockholm Vatten Christina Strömstedt Andersson
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Arbete med att lägga en vattenledning mellan Barrvägen och Källbrinks idrottsplats fortsätter under hösten och beräknas vara klart till årsskiftet. Ledningen måste bytas för att trygga framtidens vattenförsörjning. Vi bygger också en så kallad kammare vid 7-mannaplanen på Svingårdsvägen. Det arbetet kommer pågå till våren 2022. Arbete med kammaren sker vid den gång-och cykelbana som används av de som bland annat ska till den tillfälliga skolan, idrottsplatsen och till Källbrinksskolan. Det kommer under vissa perioder vara tung trafik så som lyftkran och betongbilar vid arbetet på gångbanan. Vid de tillfällena kommer flaggvakter finnas som varnar gående och cyklister. Arbeten med tung trafik kommer att i största möjliga mån läggas på tider så att det stör så lite som möjligt. Vi beräknar att ledningsarbetet är klart till december 2021. Arbetena med kammaren pågår till våren 2022. Därefter återstår återställningsarbeten. Vi återkommer under våren med status på arbetena.

×
Ny vattenledning mellan Barrvägen och Källbrinks IP
Barrvägen, Huddinge
Senast uppdaterad

Omläggning av va-ledningar på Granbacken

StatusPågående
Arbete som utförsOmläggning av vatten- och avloppsledningar i Granbacken.
PlatsGranbacken, Huddinge
Arbetet startar2022-01-02
Förväntat klart2022-12-31
Arbetet utförs avStockholm Vatten och Avfall
Kontaktperson hos entreprenör Jonas Wikner, arbetsledare
08 522 132 21
jonas.wikner@svoa.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Monika Engman, projektledare
08 522 122 39
monika.engman@extern.svoa.se
Mer information om arbetet

De vatten- och avloppsledningar som finns idag måste bytas ut för att trygga dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen i området. Under arbetet kommer gatan att grävas upp i kortare etapper som fylls igen innan nästa etapp. Under vecka 9-10 kommer Sigma Civil att utföra geotekniska undersökningar under vecka 9-10.

×
Omläggning av va-ledningar på Granbacken
Granbacken, Huddinge
Senast uppdaterad

Nya- och omläggning av ledningar mellan Glömstavägen och Ebba Bååts väg

StatusPågående
Arbete som utförsSchakt för nya vattenledningar
PlatsEbablering
Arbetet startar2020-11-01
Förväntat klart2022-12-31
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Peter Juhlén
08-584 909 00
peter.juhlen@jvab.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Rasmus Regnstrand
08-5221 20 00
rasmus.regnstrand@extern.svoa.se
Mer information om arbetet

Stockholm Vatten och Avfall utför arbeten på vattenledningsnätet mellan Glömstavägen och Ebba Bååts väg. Arbetet omfattar nyläggning och omläggning av vattenledningar, total längd ca 1,3km.

×
Nya- och omläggning av ledningar mellan Glömstavägen och Ebba Bååts väg
Ebablering
Senast uppdaterad

Nya vattenledningar i samband med utbyggnaden av Tangentvägen (Kungens Kurva)

StatusPågående
Arbete som utförsOmläggning av befintliga ledningar samt bygge av fyra dagvattendammar
PlatsKungens Kurva
Arbetet startar2019-09-08
Förväntat klart2023-11-30
Arbetet utförs avJM Entreprenad
Kontaktperson hos entreprenör Kristina Viksten
073-432 69 96
kristina.viksten@jm.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Yasir Delwood
076-169 66 08
yasir.delwood@extern.svoa.se
Mer information om arbetet

I samband med att Huddinge kommun planerar att utveckla området för Kungens Kurva samt bygga ut Tangentvägen, bygger Stockholm Vatten och Avfall fyra nya dagvattendammar med tillhörande dagvattenledningar utmed vägen.

IKEA planerar även för att bygga ut sitt varuhus, varför vi även behöver lägga om två stycken dagvattenledningar i området. 

Under arbetets gång kommer trafiken att påverkas vid Dialoggatan i form av begränsad framkomlighet, där en gång- och cykelbana behöver flyttas. 

Vi kommer under hela projektet försöka att ta största möjliga hänsyn till trafik och verksamheter i området, och kommer informera att i förväg kring arbeten som kan uppfattas störande. 

Arbetet sker etappvis under cirka tre år. För att läsa mer om Huddinge kommuns utvecklingsarbete i området, se: huddinge.se/kungenskurva.   

×
Nya vattenledningar i samband med utbyggnaden av Tangentvägen (Kungens Kurva)
Kungens Kurva
Senast uppdaterad

Kommunalt vatten- avloppssystem (Gladö kvarn)

StatusPågående
Arbete som utförsHuddinge kommun, tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall, bygger ut vatten- och avloppsledningar samt vägar, el- och teleledningar i Gladö Kvarn. På så sätt ger vi möjlighet för permanentboende i ett attraktivt läge nära naturen när Huddinge växer. Vi skapar förutsättningar för minskad miljöpåverkan genom att leda avfallsvattnet till reningsverk och bidrar på så sätt till en hållbar samhällsutveckling.
PlatsGladö kvarn
Arbetet startar2015-03-02
Förväntat klart2022-11-30
Kontaktperson på Stockholm Vatten Johanna Cedergren. Telefon: 08-522 120 00.
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Stockholm Vatten och Avfall ansvarar för och bygger ut vatten- och avloppsledningarna. För mer information: www.svoa.se/gladokvarn www.huddinge.se/gladokvarn_utbyggnad

×
Kommunalt vatten- avloppssystem (Gladö kvarn)
Gladö kvarn
Senast uppdaterad

VA-utbyggnad i Backen-Västra (Glömsta, Huddinge)

StatusPågående
Arbete som utförsVi bygger ut ledningsnätet för kommunalt vatten och avlopp i Backen-Västra
PlatsKarolinerstigen, Huddinge
Arbetet startar2020-11-30
Förväntat klart2022-01-31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Zilan Ciftci (projektledare, SVOA)
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Mer information om utbyggnaden finns på: www.svoa.se/backenvastra

×
VA-utbyggnad i Backen-Västra (Glömsta, Huddinge)
Karolinerstigen, Huddinge
Senast uppdaterad

Renovering och utbyggnad av teknikbyggnad vid Ebba Bååts väg 1

StatusPågående
Arbete som utförsTotalrenovering av befintilig teknikbyggnad
PlatsEbba Bååts väg 1, Huddinge
Arbetet startar2020-10-25
Förväntat klart2022-12-31
Arbetet utförs avMiva Montage
Kontaktperson hos entreprenör Daniel Larsson
08-23 36 00
info@mivamontage.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Rasmus Regnstrand
08-522 120 00
rasmus.regnstrand@extern.svoa.se
Mer information om arbetet

Under hösten 2020 planerar Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) för att renovera och bygga om en befintlig teknikbyggnad på Ebba Bååts väg 1.   

Byggnaden ska byggas ut för att säkra upp framtida stadsutveckling i Huddinge och Flemingsberg, där arbetet innebär att byggnaden får ett förbättrat skalskydd, nytt stängsel samt nya in och utgående vattenledningar.

Arbetet kommer i huvudsak att ske inom SVOA:s fastighet men vissa arbeten så som etablering och upplag kommer att ske på kommunal mark.      

×
Renovering och utbyggnad av teknikbyggnad vid Ebba Bååts väg 1
Ebba Bååts väg 1, Huddinge
Senast uppdaterad

Övriga kommuner Prenumerera på arbeten och störningar Övriga kommuner

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Övriga kommuner?

Om-och utbyggnad av Henriksdals reningsverk

StatusPågående
Arbete som utförsFlera olika entreprenörer
PlatsHenriksdals reningsverk, Värmdövägen, Stockholm
Arbetet startar2016-03-01
Förväntat klart2029-07-31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Stockholms framtida avloppsrening,
08-522 128 80
framtidensavloppsrening@svoa.se
Mer information om arbetet

Henriksdalsanläggningen uppgraderas och optimeras med ny teknik. Reningsverket utrustas med ny biologisk rening och en av världens största anläggningar med membranfiltrering.

I Henriksdalsberget bygger vi en tunnel för den teknik som behövs för att driva den nya reningstekniken. Tunneln sprängs fram ovanför reningsverkets bassänger under husen på Henriksdalsberget och beräknas vara färdigsprängd sommaren 2020.

Inne på Stockholm Vatten och Avfalls område uppe på Henriksdalsberget bygger vi en ny anläggning för hantering av det slam som produceras av reningsverket. Det innebär att vi spränger ut berg för att få plats med anläggningen och att två nya byggnader ska byggas på berget.

Därutöver ska de befintliga slamtankarna och de sju rötkamrarna på berget renoveras.

Läs mer om Stockholms framtida avloppsrening.

×
Om-och utbyggnad av Henriksdals reningsverk
Henriksdals reningsverk, Värmdövägen, Stockholm
Senast uppdaterad