Till sidans huvudinnehåll

Vatten och avlopp - aktuella arbeten

Innerstaden Prenumerera på arbeten och störningar Innerstaden

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Innerstaden?

Renovering av vatten- och avloppsledningar i Atlasgatan och Völundsgatan

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av vatten- och avloppsledningar
PlatsAtlasgatan, Stockholm
Arbetet startar2020-06-10
Förväntat klart2021-07-09
Arbetet utförs avNCC
Kontaktperson hos entreprenör Mohamed Abdikarim
070-020 14 31
mohamed.abdikarim@ncc.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Jakob Rawicki
08-522 120 00
jakob.rawicki@svoa.se
Mer information om arbetet

Ledningar för vatten- och avlopp i Atlasgatan, Völundsgatan och Atlastäppan ska läggas om och renoveras. Vissa av ledningarna är mer än 90 år gamla arbetena är nödvändiga för att säkra vattenkvaliteten och trygga avloppshanteringen för framtiden. Där det är möjligt kommer vi att använda oss av renoveringsmetoder som gör att vi inte behöver gräva i gatan, men för att byta ut ledningar krävs ändå att vi gräver i Völundsgatan och Atlastäppan samt delar av Atlasgatan. Arbetet kommer att innebära störningar i form av stundtals förhöjda ljudnivåer samt ha en påverkan på framkomligheten och vad gäller parkeringsplatser i området. För att minska störningarna kommer arbetet därför att utföras i etapper. Etapp 1: Är klar och Völundsgatan norra är nu färdigställd. Etapp 2: Sträcker sig från oktober 2020 till januari 2021 då arbete sker vid Atlasgatan västra, mellan Völundsgatan och Vulcanusgatan samt i parken Atlastäppan. Etapp 3: Sträcker sig från januari 2021 till mars 2021 då arbete sker vid Völundsgatan södra. Etapp 4: Sträcker sig från mars 2021 till juli 2021 då arbete sker vid Atlasgatan östra, mellan Völundsgatan och Torsgatan. Sammantaget beräknas hela arbetet att pågå till och med juli 2021.

×
Renovering av vatten- och avloppsledningar i Atlasgatan och Völundsgatan
Atlasgatan, Stockholm
Senast uppdaterad

Renovering av vatten- och avloppsledningar i Skånegatan

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av vatten- och avloppsledningar
PlatsSkånegatan 102, Stockholm
Arbetet startar2020-08-20
Förväntat klart2020-11-30
Arbetet utförs avStockholm Vatten
Kontaktperson på Stockholm Vatten Anders Ahlin, arbetsledare
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Vatten- och avloppsledningarna på sträckan är omkring 100 år gamla och behöver renoveras för att trygga god dricksvattenförsörjning och säkra avloppshanteringen. Renovering sker mestadels i marken i befintliga ledningar vilket innebär att vi inte behöver gräva upp hela sträckan. Vi försöker största möjliga hänsyn till boende och verksamheter. Vid kortare vattenavstäningar meddelar vi via vår sms-tjänst. Läs mer på www.svoa.se/sms

×
Renovering av vatten- och avloppsledningar i Skånegatan
Skånegatan 102, Stockholm
Senast uppdaterad

Byte av avloppsledningar vid Kungsholms hamnplan/Norr Mälarstrand

StatusPågående
Arbete som utförsByte av avloppsledningar
PlatsKungsholms hamnplan, Stockholm
Arbetet startar2019-01-01
Förväntat klart2020-12-31
Arbetet utförs avPEAB
Kontaktperson på Stockholm Vatten Christina Strömstedt Andersson
08-522 120 00
christina.s.andersson@svoa.se
Mer information om arbetet

I januari 2019 startade arbetet med att lägga nya avloppsledningar vid Kungsholms hamnplan och Norr Mälarstrand, varför det under en tid varit och fortfarande är begränsad framkomlighet vid strandpromenaden i området.

Arbetet är en del av projektet med att sänka ner nya avloppsledningar tvärs över Riddarfjärden mellan Norr Mälarstrand och Söder Mälarstrand, och planeras att vara klart till årsskiftet 2020/2021.

Det senaste arbetet man har gjort i området vid Norr Mälarstrand, är att återställa gångbanan och förbereda trädgropar för att kunna plantera nya träd utanför Kungsholms hamnplan 2. Ledningsarbetet vid Norr Mälarstrand kommer att fortsätta under hösten 2020, vilket innebär att vi behöver gräva i en del av körbanan på Norr Mälarstrand samt en bit upp mot Kungsholms hamnplan. Därför kommer framkomligheten att vara begränsad även under hösten. 

Status just nu: 
För tillfället arbetar vi med förberedelserna för att kunna utföra renoveringen av en avloppsledning vid Norr Mälarstrand. Vi inväntar just nu material för att kunna utföra själva renoveringen, varför vi har behövt att lämna en öppen grop i marken i korsningen, Norr Mälarstrand/Kungsholms hamnplan.

Så fort vi har materialet på plats, vilket vi beräknas att få vid början på december månad, kommer vi att påbörja renoveringen direkt efter det. Efter slutförd renovering kommer vi att avetablera och återställa den arbetsplats som vi under tid har haft vid Norr Mälarstrand. 

×
Byte av avloppsledningar vid Kungsholms hamnplan/Norr Mälarstrand
Kungsholms hamnplan, Stockholm
Senast uppdaterad

Renovering av vatten- och avloppsledningar vid Olof Gjödings-/Hantverkargatan

StatusPågående
Arbete som utförsLedningsarbete
PlatsOlof Gjödingsgatan, Stockholm
Arbetet startar2020-08-26
Förväntat klart2020-12-09
Arbetet utförs avStockholm Vatten och Avfall
Kontaktperson hos entreprenör Björn Larsson
08-522 120 00
bjorn.larsson@svoa.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Dolovan Ahmed
08-522 120 00
dolovan.ahmed@svoa.se
Mer information om arbetet

Renovering av ledningar för vatten- och avlopp kommer att utföras vid Olof Gjödingsgatan samt Hantverkargatan då den vatten- och avloppsledning som finns idag behöver bytas ut på grund av återkommande driftsstörningar. Arbetet är nödvändigt för att säkra den framtida leveransen av vatten och avlopp.

Renoveringen innebär att vi i etapper behöver gräva i delar av Olof Gjödingsgatan samt Hantverkargatan. Det betyder att det i omgångar kommer att vara svårt att nyttja de parkeringsplatser som ligger längst med gatorna.

Vi försöker att ta största möjliga hänsyn till boende och verksamheter och kommer att informera i förväg kring arbeten som kan uppfattas som störande. Planerar du större transporter till fastigheten är det lämpligt att kontakta ansvarig person på Stockholm Vatten och Avfall, se nedan.  

×
Renovering av vatten- och avloppsledningar vid Olof Gjödings-/Hantverkargatan
Olof Gjödingsgatan, Stockholm
Senast uppdaterad

Nya vattenledningar vid Södra Fiskartorpsvägen (Uggleviken)

StatusPågående
Arbete som utförsByggledarnaVA och JVAB
PlatsSödra Fiskartorpsvägen, Stockholm
Arbetet startar2020-04-20
Förväntat klart2021-06-30
Arbetet utförs avAnläggning av nya vattenledningar
Kontaktperson hos entreprenör Thomas Barrdunge (ByggledarnaVA)
070-550 99 31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Mats Ohlsson
08-522 122 19
mats.ohlsson@svoa.se
Mer information om arbetet

Nya ledningar för dricksvatten läggs vid Södra Fiskartorpsvägen och Planterhagsvägen i området för Uggleviken.

Vattenledningarna kommer att läggas vid Södra Fiskartorpsvägen (från strax söder om Storängsvägen, ned till cirka 250 meter norr om Lidingövägen). Samt vid Planterhagsvägen, från Södra Fiskartorpsvägen och cirka 200 meter norrut.

×
Nya vattenledningar vid Södra Fiskartorpsvägen (Uggleviken)
Södra Fiskartorpsvägen, Stockholm
Senast uppdaterad

Söderort Prenumerera på arbeten och störningar Söderort

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Söderort?

Renovering av avloppsledning i Fållnäsgatan/Hammerstavägen (Enskede)

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av avloppsledning
PlatsFållnäsgatan, Enskede
Arbetet startar2020-10-26
Förväntat klart2020-10-29
Arbetet utförs avAarsleff
Kontaktperson på Stockholm Vatten Pär Hall
08-5221 32 50
Mer information om arbetet

Ledning för avloppsvatten i Fållnäsgatan/Hammerstavägen ska renoveras. Vi kommer att använda oss av en renoveringsmetod som gör att vi inte kommer att behöva gräva i gatan. Arbetet kommer att genomföras under vecka 44.

×
Renovering av avloppsledning i Fållnäsgatan/Hammerstavägen (Enskede)
Fållnäsgatan, Enskede
Senast uppdaterad

Renovering av avloppsledning vid Stilgjutarvägen (Hägersten)

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av avloppsledning
PlatsStilgjutarvägen, Hägersten
Arbetet startar2020-10-26
Förväntat klart2020-10-29
Arbetet utförs avNCC
Kontaktperson hos entreprenör Magnus Erik Eriksson
070-540 36 22
Kontaktperson på Stockholm Vatten Katarina Rylander
08-5221 22 32
Mer information om arbetet

Ledning för avloppsvatten i Stilgjutarvägen och gång- och cykelväg ner till fastigheten Telefonfabriken 5 ska renoveras. Vi kommer att använda oss av en renoveringsmetod som gör att vi inte kommer att behöva gräva i gatan. Arbetet är planerat att genomföras under vecka 44, mellan den 26:e till 29:e oktober.

×
Renovering av avloppsledning vid Stilgjutarvägen (Hägersten)
Stilgjutarvägen, Hägersten
Senast uppdaterad

Ny vattenledning vid Svedalavägen (Björkhagen)

StatusPågående
Arbete som utförsByte till ny vattenledning
PlatsSvedalavägen, Björkhagen, Johanneshov
Arbetet startar2020-08-17
Förväntat klart2020-11-13
Arbetet utförs avStockholm Vatten och Avfall
Kontaktperson på Stockholm Vatten Elias Prokofiev (projektledare)
076-831 86 64
elias.prokofiev@extern.svoa.se
Mer information om arbetet

För att trygga framtidens dricksvattenförsörjning behöver vi nu byta ut en vattenledning i Svedalavägen.

Arbetet innebär att vi behöver gräva i marken, varför framkomligheten vid Svedalavägen/Ystadsvägen kommer att vara begränsad under arbetets gång. Vi behöver även utföra sprängningsarbeten i projektet, då vi på en del av sträckan behöver ta bort berg i samband med ledningsbytet. 

Vi strävar hela tiden efter att minska störningarna, och ber om överseende med de eventuella olägenheter som arbetena orsakar.

Vid frågor kontakta SVOA:s projektledare (se ovan) eller SVOA:s byggledare, Sonny Boustedt på: 08-522 120 00.  

×
Ny vattenledning vid Svedalavägen (Björkhagen)
Svedalavägen, Björkhagen, Johanneshov
Senast uppdaterad

Renovering av Nybohovsreservoaren (Trekantens vattentorn)

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av Trekantens vattentorn
PlatsNybohovsreservoaren, Essingeleden, Stockholm
Arbetet startar2019-03-01
Förväntat klart2024-12-31
Kontaktperson hos entreprenör Ulf Jansson, byggledare
070-861 05 10
Kontaktperson på Stockholm Vatten Rickard Andersson
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Sedan våren 2019 renoverar vi Nybohovsreservoaren, i vardagligt tal kallat Trekantens vattentorn. Arbetet gör vi för att säkra framtidens vattenförsörjning. Arbetet sker i etapper fram till 2024.

Närmare information om projektet ligger under sidan för utvecklingsprojekt

×
Renovering av Nybohovsreservoaren (Trekantens vattentorn)
Nybohovsreservoaren, Essingeleden, Stockholm
Senast uppdaterad

Nackagatan, ny dagvattenledning

StatusPågående
Arbete som utförsNy dagvattenledning i Nackagatan
PlatsNackagatan, Stockholm
Arbetet startar2020-08-03
Förväntat klart2020-12-31
Arbetet utförs avSerneke
Kontaktperson hos entreprenör Tommy Alvik (arbetsledare)
0730-86 13 76
Kontaktperson på Stockholm Vatten Nina Eriksson (projektledare)
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Med anledning av de sju stycken nya bostadskvarteren som byggs vid den gamla bussdepån, förändras det befintliga dagvattensystemet i området.

Detta betyder att vi under hösten 2020 lägger en ny dagvattenledning i Nackagatan som delvis kommer att omhänderta dagvattnet i området. Vi kommer att utföra arbetet genom att gräva i etapper så att inte hela gatan är uppgrävd samtidigt.

Garageinfarter och entréer in till fastighetsportar kommer att vara öppna under hela byggtiden. Dock kommer parkeringsplatserna på gatan inte att kunna användas. Arbetena planeras att påbörjas vid kajen (Norra hamnen) för att sedan fortsätta uppåt fram till anslutningspunkten som kommer att vara vid korsningen för Tegelviksgatan. 

Status på arbetet: 
Med anledning av bl.a. maskinhaveri och problem vid spontingsarbetet i projektet, är arbetet vid Nackagatan försenat med ungefär tre veckors tid. 

Under vecka 41-42 utförs grävarbeten vid området, Mandeln 3 vilket medför begränsad framkomlighet för gående och biltrafik. För att underlätta framkomligheten kommer vi därför att lägga ut körplåtar samt gångbrygga för att trafiken ska kunna passera.   

×
Nackagatan, ny dagvattenledning
Nackagatan, Stockholm
Senast uppdaterad

Ledningsarbeten på Bersågränd (Enskededalen)

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av vatten- och avloppsledningar
PlatsBersågränd, Enskededalen
Arbetet startar2020-04-20
Förväntat klart2020-11-02
Arbetet utförs avNCC och JVAB
Kontaktperson hos entreprenör Jonas Wahlqvist (JVAB)
070-517 02 27
Kontaktperson på Stockholm Vatten Per Lefvert
073-914 31 84
per.lefvert@svoa.se
Mer information om arbetet

Renovering av vatten- och avloppsledningar på Bersågränd.

Ledningsarbetet innebär att vi på vissa ställen behöver gräva i marken. Därför kommer framkomligheten under den tiden att vara begränsad och genomfart för fordon kommer inte att vara möjligt.

Den planerade arbetstiden för projektet är förlängd till vecka 45 2020. 

×
Ledningsarbeten på Bersågränd (Enskededalen)
Bersågränd, Enskededalen
Senast uppdaterad

Ledningsarbeten utmed Hagsätravägen (Bandhagen)

StatusPågående
Arbete som utförsNyanläggning samt renovering av vatten- och avloppsledningar
PlatsHagsätravägen, Bandhagen
Arbetet startar2020-05-11
Förväntat klart2021-01-11
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Stefan Liljeberg
072-358 21 38
Kontaktperson på Stockholm Vatten Andreas Lindblad
070-550 93 63
Mer information om arbetet

Stockholm Vatten och Avfall kommer att renovera och lägga nya vatten- och avloppsledningar i Hagsätravägen samt i delar av fastigheten, "Svedjaren 3".

×
Ledningsarbeten utmed Hagsätravägen (Bandhagen)
Hagsätravägen, Bandhagen
Senast uppdaterad

Nya ledningar i Kvicksundsvägen

StatusPågående
Arbete som utförsPå Kvicksundsvägen lägger vi nya vatten, avlopps och dagvattenledningar inför den kommande depåbyggnaden för tunnelbanan.
PlatsKvicksundsvägen, Farsta
Arbetet startar2020-02-05
Förväntat klart2021-01-31
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Christoffer Rehnström,
070-5170667
Kontaktperson på Stockholm Vatten Pär Hall
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Under arbetet kommer vi att spränga ner i berget och borra ledningar under den kommande tunnelbanan. Vägen kommer vara öppen för trafik. För mer information om depåbyggnaden: https://nyatunnelbanan.sll.se/sv/depa-arbeten

×
Nya ledningar i Kvicksundsvägen
Kvicksundsvägen, Farsta
Senast uppdaterad

Utbyggnad av Sicklaanläggningen under Hammarbybacken

StatusPågående
Arbete som utförsSicklaanläggningen under Hammarbybacken byggs ut och genomgår en omfattande modernisering. Stora utrymmen ska sprängas ut i berget för att rymma hela anläggningen.
PlatsHammarby Fabriksväg 110, Stockholm
Arbetet startar2019-09-10
Förväntat klart2026-08-31
Arbetet utförs avVeidekke
Kontaktperson på Stockholm Vatten Stockholms framtida avloppsrening
08-522 128 80
framtidensavloppsrening@svoa.se
Mer information om arbetet

Sicklaanläggningen är en del av Henriksdals reningsverk och ligger till största delen insprängt i berget under Hammarbybacken. Den befintliga anläggningen ska byggas till och kompletteras med ytterligare ett helt nytt reningsverk. Totalt ska vi spränga ut cirka 530 000 m³ fast berg för en ny anläggning som ska rymma grovrening och sandfång samt försedimentering.

Arbetet kommer att pågå under sex år samtidigt som verksamheten pågår som vanligt i reningsverket. Skistars anläggning i Hammarbybacken är öppen under hela byggtiden. En av nedfarterna, Hemsedalsbacken, är dock avstängd fram till hösten 2020. Skidliften och övriga nedfarter är öppna som vanligt under skidsäsongen.

Du som vistas i området märker av våra arbeten när vi borrar och spränger, dels i form av ljud och dels i form av spränggaser (som kan märkas som ett "dammoln" och lukt som snabbt späds ut i luften och bedöms vara ofarliga för hälsan). Du kan anmäla dig till en avisering ca 30 minuter före varje sprängning.

Läs mer om Stockholms framtida avloppsrening: http://svoa.se/sfa

×
Utbyggnad av Sicklaanläggningen under Hammarbybacken
Hammarby Fabriksväg 110, Stockholm
Senast uppdaterad

Västerort Prenumerera på arbeten och störningar Västerort

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Västerort?

Ledningsomläggning längs Bromstensvägen (Spånga)

StatusPågående
Arbete som utförsLedningsomläggning av vatten- och avloppsledningar
PlatsBromstensvägen, Spånga
Arbetet startar2020-04-27
Förväntat klart2021-01-31
Arbetet utförs avNCC
Kontaktperson hos entreprenör Daniel Råström (NCC)
070-679 85 69
Kontaktperson på Stockholm Vatten Jader Veléz Bonilla
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Med anledning av att nuvarande vatten- och avloppsledningar längst Bromstensvägen ligger under och korsar järnvägsspåren för Mälarbanan, behöver vi lägga om ledningarna i marken.

Omläggningen kommer att göras med en så kallad schaktfri metod som innebär att man inte behöver gräva i marken för att komma åt ledningarna. Däremot kommer omläggningen att innebära begränsad framkomlighet för fordonstrafik i området, då Bromstensvägen kommer att smalnas av något i samband med arbetet.

I vissa fall kommer vi även att behöva göra omkopplingar av ledningar, varför vi vid dessa tillfällen behöver stänga av vattnet till en del fastigheter längst med Bromstensvägen. Vid tillfällen då vi behöver göra den här typen av avstängningar, kommer vi att informera om detta i förväg.   

Aktuellt just nu: 
Projektet är av olika anledningar några månader försenat och beräknas just nu att pågå fram till och med vecka 4 2021 istället för hösten 2020 som först var planerat. 

×
Ledningsomläggning längs Bromstensvägen (Spånga)
Bromstensvägen, Spånga
Senast uppdaterad

Ledningsrenovering i Västerled

StatusPågående
Arbete som utförsLedningsrenovering av vatten- och avloppsledningar.
PlatsVästerled, Bromma
Arbetet startar2020-06-15
Förväntat klart2021-01-31
Arbetet utförs avJVAB & NCC
Kontaktperson hos entreprenör Henrik Cranser (JVAB)
073-409 10 26
Kontaktperson på Stockholm Vatten Sebastian Whittaker
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Då de vatten- och avloppsledningar som finns i Västerled idag behöver renoveras, kommer vi att utföra grävarbeten i marken på vissa ställen i gatan.

I samband med arbetet kommer även ett träd precis utanför fastigheten på gatunummer 164 att fällas, vilket vi behöver göra för att kunna komma åt en ledning som ligger under trädet. Efter att arbetet är utfört, kommer trädet att återplanteras. Övriga träd på sträckan kommer inte att påverkas av arbetet. 

×
Ledningsrenovering i Västerled
Västerled, Bromma
Senast uppdaterad

Riksby/Lillsjön - renovering av pumpstation

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av Pumpstation
PlatsHemslöjdsvägen 11, Bromma
Arbetet startar2020-06-01
Förväntat klart2020-11-05
Arbetet utförs avHevingoHägglund
Kontaktperson hos entreprenör Martin Ferlander
0703194075
martin.ferlander@hevingohagglund.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten William Mahajan
0855212410
william.mahajan@svoa.se
Mer information om arbetet

Stockholm Vatten och Avfall kommer att renovera pumpstationen vid Hemslöjdsvägen och vid Lillsjön. Inför bygget kommer vi att spärra av området och utföra mindre grävarbeten. Det blir lite besvärligt under en tid, men att det är för att säkra den framtida avloppskapaciteten.

×
Riksby/Lillsjön - renovering av pumpstation
Hemslöjdsvägen 11, Bromma
Senast uppdaterad

Renovering av vattenledningar vid Hässelby Torg

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av vattenledningar
PlatsHässelby torg, Hässelby
Arbetet startar2020-08-03
Förväntat klart2020-12-31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Tariq Zuwak (Projektledare)
073-914 28 87
tariq.zuwak@svoa.se
Mer information om arbetet

I samband med Stockholms Stad upprustning av Hässelby Torg, kommer vi att renovera vattenledningarna som går under marken på torget. Arbetet innebär att vi på vissa ställen behöver gräva i marken för att komma åt ledningar och serviser.

Renoveringsarbetet planeras att starta i augusti 2020 och beräknas att vara klart under december 2020. För information om upprustningen av Hässelby Torg, läs mer på: vaxer.stockholm/hasselbytorg.   

×
Renovering av vattenledningar vid Hässelby Torg
Hässelby torg, Hässelby
Senast uppdaterad

Renovering av vatten - och avloppsledningar vid Ranhammarsvägen (Ulvsunda)

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av vatten- och avloppsledningar
PlatsRanhammarsvägen, Bromma
Arbetet startar2019-09-02
Förväntat klart2020-10-30
Arbetet utförs avStockholm Vatten och Avfall
Kontaktperson på Stockholm Vatten Nina Larsson, projektledare
08-522 120 00
Mer information om arbetet

De vatten- och avloppsledningar som ligger vid Ranhammarsvägen är i dåligt skick och behöver därför renoveras. Renoveringsarbetet startade 2019, och kommer på grund av förseningar i projektet, att pågå fram till och med hösten 2020.

Arbetet som utförs i etapper, innebär att vi behöver gräva på den östra sidan av Ranhammarsvägen. (Se planerat arbetsområde i informationsbrevet från juni 2020).

×
Renovering av vatten - och avloppsledningar vid Ranhammarsvägen (Ulvsunda)
Ranhammarsvägen, Bromma
Senast uppdaterad

Huddinge Prenumerera på arbeten och störningar Huddinge

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Huddinge?

Kommande renovering av avloppsledningar längs Kvartsvägen

StatusPågående
Arbete som utförsInfodring av spillvattenledning, byte av brunn samt eventuellt byte av serviser
PlatsKvartsvägen, Huddinge
Arbetet startar2020-10-26
Förväntat klart2020-11-12
Arbetet utförs avNCC
Kontaktperson hos entreprenör Magnus Eriksson
070-5403622
magnus.erik.eriksson@ncc.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Peter Lysander
08-522 121 85
peter.lysander@svoa.se
Mer information om arbetet

Under oktober 2020 kommer arbete med att infodra spillvattenledningen utmed Kvartsvägen (se översiktsbild) att påbörjas. I samband med detta Infodringen kommer även en ny brunn att sättas vid Kvartsvägen 6 vilket kommer medföra att en schakt behöver öppnas upp. Vid brunnen kommer hela bredden på gatan behöva stängas av, genomfart kommer därför inte vara möjlig. Vägvisare för alternativ färdväg kommer att placeras ut. Avstängningen plockas bort när arbetet är utfört. Vi vill även uppmana till försiktighet i närheten av grävmaskiner och lastbilar. Sök ögonkontakt med förare, det är viktigt för allas säkerhet.

×
Kommande renovering av avloppsledningar längs Kvartsvägen
Kvartsvägen, Huddinge
Senast uppdaterad

Nya vattenledningar mellan Glömstavägen och Ebba Bååts väg

StatusPlanerat
Arbete som utförsGrävarbeten kopplat till nya vattenledningar
PlatsGlömstadalen
Arbetet startar2020-11-01
Förväntat klart2022-12-31
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Peter Juhlén
08-584 909 00
peter.juhlen@jvab.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Rasmus Regnstrand
08-5221 20 00
rasmus.regnstrand@extern.svoa.se
Mer information om arbetet

Mellan Glömstavägen och Ebba Bååts väg utförs arbeten på vattenledningsnätet. Arbetet omfattar nyläggning och omläggning av vattenledningar på en längd av cirka 1,3 kilometer.  

×
Nya vattenledningar mellan Glömstavägen och Ebba Bååts väg
Glömstadalen
Senast uppdaterad

Ny avloppsledning i Duvbergsvägen/Vårby Allé

StatusPlanerat
Arbete som utförsVi lägger en ny avloppsledning till den nya fastighet som ska byggas vid Duvbergsvägen 1-3/Vårby Allé
PlatsDuvbergsvägen, Vårby
Arbetet startar2020-12-01
Förväntat klart2021-06-30
Kontaktperson på Stockholm Vatten Joakim Olsson (byggledare)
08-522 137 92
Mer information om arbetet

I början av december 2020 startar arbetet med den nya avloppsledningen som ska ligga i Duvbergsvägen, tvärs över och längs med Vårby Allé. Under fjärde kvartalet 2020 kommer arbeten utföras längs Vårby Allé. En tillfällig väg kommer att byggas för att underlätta för trafiken att komma fram under pågående arbeten. Arbetena i Vårby Allé och i Duvbergsvägen kommer att pågå under första halvåret 2021. Arbetet görs för att kunna ansluta fastigheten Duvbergsgården 1 till vatten- och avloppsledningsnätet. Arbetena planeras att påbörjas i september 2020 och beräknas pågå under cirka 9 månader.

×
Ny avloppsledning i Duvbergsvägen/Vårby Allé
Duvbergsvägen, Vårby
Senast uppdaterad

Utbyggnad av teknikbyggnad vid Ebba Bååts väg 1

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering och utbyggnad av teknikbyggnad
PlatsEbba Bååts väg 1, Huddinge
Arbetet startar2020-10-25
Förväntat klart2022-12-31
Arbetet utförs avMIVA Montage
Kontaktperson hos entreprenör Daniel Larsson
08-23 36 00
daniel@mivamontage.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Rasmus Regnstrand
08-522 120 00
rasmus.regnstrand@extern.svoa.se
Mer information om arbetet

Stockholm Vatten och Avfall planerar att renovera och bygga om befintlig teknikbyggnad (tryckstegringsstation) på Ebba Bååts väg 1.

Byggnaden skall byggas ut för att säkra upp framtida stadsutveckling i Huddinge och Flemingsberg, och innebär att själva byggnaden får ett förbättrat skalskydd, nytt stängsel samt nya in-och utgående vattenledningar.

Arbetet kommer i huvudsak att ske inom SVOA:s fastighet, men där vissa arbeten med etablering och upplag kommer att ske på kommunal mark.    

×
Utbyggnad av teknikbyggnad vid Ebba Bååts väg 1
Ebba Bååts väg 1, Huddinge
Senast uppdaterad

Renovering av vatten- och avloppsledningar i Skrakvägen (Huddinge)

StatusPlanerat
Arbete som utförsRenovering av vatten- och avloppsledningar
PlatsSkrakvägen, Segeltorp
Arbetet startar2020-12-01
Förväntat klart2022-12-31
Arbetet utförs avStockholm Vatten och Avfall
Kontaktperson på Stockholm Vatten Monika Engman (Projektledare)
08-522 120 00
monika.engman@extern.svoa.se
Mer information om arbetet

För att minska risken för vattenläckor och avloppsstopp i området, kommer Stockholm Vatten och Avfall att lägga om och renovera vatten- och avloppsledningar i Skrakvägen under 2020 fram till och med 2022.

I juni under vecka 23, genomförs markundersökningar i området, och från och med november 2020 utförs grävarbeten för att kunna lägga om och renovera ledningarna i marken. 

Kontaktpersoner för markundersökningarna:
Mikael Argus, tel: 070 296 04 12. 
Johan Ericsson, tel:  070 689 15 53. 

×
Renovering av vatten- och avloppsledningar i Skrakvägen (Huddinge)
Skrakvägen, Segeltorp
Senast uppdaterad

Ledningsarbete i samband med upprustningen av Sjödalsparken (Huddinge)

StatusPågående
Arbete som utförsByte av vatten- och avloppsledningar
PlatsSjödalsparken, Huddinge
Arbetet startar2020-02-01
Förväntat klart2021-10-31
Arbetet utförs avSkanska
Kontaktperson hos entreprenör Hanna Choe
010-449 56 48
hanna.choe@skanska.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Lena Kavander
08-522 12 428
lena.kavander@svoa.se
Mer information om arbetet

I samband med upprustningen av Sjödalsparken i Huddinge, genomförs just nu byte av vatten- och avloppsledningar i parken, då nya ledningar behövs för att kunna hantera större vattenmängder.

När ledningsarbetet är klart, påbörjar Huddinge kommun själva upprustningen av parken i syfte att få en ännu grönare park med fler träd, en fruktlund, blommande växter och vatten. Ledningsarbetet samt upprustningen planeras att vara klar tidigast hösten 2021. Läs mer

Aktuellt just nu:
I samband med ledningsarbetet i parken, har en del av Sjödalsvägen varit tillfälligt avstängd under 2020. Den delen kommer i slutet på vecka 41 att återigen öppnas upp för biltrafik via ett körfält, från Sjödalsvägen 15 till Sjödalsvägen 20.  

I och med att Sjödalsvägen öppnas upp för biltrafik, kommer den provisoriska vägen som funnits under arbetet, att stängas så fort bilvägen vid Sjödalsvägen kan tas i drift, vilket vi beräknar att göra vecka 41. Den provisoriska vägen är den som går via Klockarvägen och Sjödalsbacken, och behöver stängas av för att arbetet ska kunna färdigställas.    

Sammanfattningsvis gäller följande efter vecka 41:
Infart till Sjödalsbacken från Klockarvägen kommer att vara öppen, men endast för boende och transporter till fastigheter på Sjödalsbacken. I övrigt gäller fortsatt parkeringsförbud.

Vidare kommer ett körfält via Sjödalsvägen att vara öppet för biltrafik mot centrum, där väjningsplikt gäller för bilar som kommer från centrum. 

×
Ledningsarbete i samband med upprustningen av Sjödalsparken (Huddinge)
Sjödalsparken, Huddinge
Senast uppdaterad

Ny vattenledning mellan Barrvägen och Källbrinks IP

StatusPågående
Arbete som utförsLedningsarbete
PlatsBarrvägen, Huddinge
Arbetet startar2020-09-20
Förväntat klart2022-10-31
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Jonas Wahlqvist (JVAB)
Kontaktperson på Stockholm Vatten Christina Strömstedt Andersson
08-522 120 00
Mer information om arbetet

I september 2020 planerar vi att påbörja arbetet med att lägga ny vattenledning mellan Barrvägen och Källbrinks idrottsplats. Detta för att trygga framtidens vattenförsörjning.

För att kunna utföra arbetet med lägga en ny vattenledning, behöver vi anlägga en tillfällig väg vid sidan om gång- och cykelbanan som byggtrafiken kan gå på under den tid som vi bygger. På så sätt kommer gång- och cykelbanan att vara tillgänglig som vanligt för gående och cyklister under hela projektet.

Arbetet beräknas att slutföras under hösten 2022 och vi kommer under byggtiden att göra vårt bästa för att störa så lite som möjligt. I de fall vi behöver stänga av vattnet tillfälligt kommer vi att meddela boende och verksamheter i förväg. 

×
Ny vattenledning mellan Barrvägen och Källbrinks IP
Barrvägen, Huddinge
Senast uppdaterad

Utbyggnad av magasin för dagvatten under Snättringe IP

StatusPlanerat
Arbete som utförsAnläggning av ett dagvattenmagasin.
PlatsSnättringe IP
Arbetet startar2021-01-03
Förväntat klart2021-12-31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Zilan Ciftci
079-333 10 39
zilan.ciftci@extern.svoa.se
Mer information om arbetet

Just nu planerar Stockholm Vatten och Avfall för utbyggnad av ett dagvattenmagasin (regnvatten) under Snättringe IP.

Detta för att ledningsnätet i området blir överbelastat vid kraftfulla regn, vilket medför att det tränger fram vatten på gatorna i vissa lågt belägna områden. Genom att bygga magasinet kan vi magasinera regnvattnet när våra ledningar går fulla. Sen släpper vi tillbaka vattnet med fördröjning när regnet väl har avtagit. På detta vis kan vi jämna ut topparna som uppstår i ledningsnätet.

Huvuddelen av arbetet kommer att ske inne på fotbollsplanen samt på den avlämnings-/parkeringsyta som ligger strax norr om planen. Samt vid tennisbanan strax söder om fotbollsplanen. (Dessa ytor kommer därför att vara avstängda under hela vår byggtid).  

När vi bygger kommer vi även behöva korsa Ängsvägen i två punkter för att kunna ansluta till vårt befintliga ledningsnät. Detta kommer att ha en viss trafikpåverkan, men vi försöker att minimera den i bästa möjliga mån. Utbyggnaden påbörjas i början av 2021 och beräknas sedan pågå året ut.  

×
Utbyggnad av magasin för dagvatten under Snättringe IP
Snättringe IP
Senast uppdaterad

Renovering av vattentornet i Länna (Huddinge)

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av vattentornet i Länna
PlatsGamla Nynäsvägen, Huddinge
Arbetet startar2020-09-01
Förväntat klart2023-05-01
Arbetet utförs avStockholm Vatten och Avfall
Kontaktperson på Stockholm Vatten Rickard Andersson
08-522 120 00
Mer information om arbetet

För att trygga framtidens vattenförsörjning renoverar vi nu vattentornet i Länna.

Renoveringen innebär arbeten på alla delar av vattentornet, från reparation av vattenbehållare till modernisering av elsystem, och sker både inomhus och utomhus. Markjobb kommer också att utföras.

Vi försöker att ta största möjliga hänsyn till närboende i samband med arbetet, och ber om förståelse ifall arbetena under perioder medför störningar. Arbetena kommer inte att påverka vattenförsörjningen till boende i området. 

Arbetet planeras att starta under hösten 2020 och beräknas att slutföras våren 2023. 

Om vattentorn:
För att vatten alltid ska finnas tillgängligt, alla tider på dygnet, lagras vattnet i reservoarer och vattentorn. Vattentornen gör också att det är ett jämt tryck av vatten i ledningarna och i din vattenkran.  

×
Renovering av vattentornet i Länna (Huddinge)
Gamla Nynäsvägen, Huddinge
Senast uppdaterad

Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar utefter Gamla Nynäsvägen och Myrholmsvägen

StatusPågående
Arbete som utförsVi kommer att gräva upp gatan
PlatsGamla Nynäsvägen 548, Trångsund
Arbetet startar2020-08-10
Förväntat klart2020-11-30
Arbetet utförs avJärfälla VA- & Byggentreprenad AB
Kontaktperson hos entreprenör Christoffer Rehnström
070 - 517 06 67
christoffer.rehnstrom@jvab.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Joakim Olsson
08 – 522 137 92
joakim.olsson@svoa.se
Mer information om arbetet

Vi bygger nu ut vatten- och avloppsledningar på Gamla Nynäsvägen och Myrholmsvägen

×
Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar utefter Gamla Nynäsvägen och Myrholmsvägen
Gamla Nynäsvägen 548, Trångsund
Senast uppdaterad

Ny pumpstation vid Mörtviksvägen (Skogås)

StatusPågående
Arbete som utförsStockholm Vatten och Avfall kommer att riva den gamla pumpstationen och bygga en ny pumpstation vid Mörtviksvägen 99.
PlatsMörtviksvägen 99, Skogås
Arbetet startar2020-01-13
Förväntat klart2020-12-31
Arbetet utförs avSVEAB
Kontaktperson hos entreprenör Pehr Nordenby, arbetsledare
076- 555 77 68
Kontaktperson på Stockholm Vatten Robert Berghult, projektledare
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Under januari 2020 börjar vi arbetet i form av etablering av arbetsområde, förberedande arbeten med grävning och så kallad spontning. Spontning innebär att stödkonstruktioner slås ner i marken. Detta kan låta stundtals. I mars kommer vi att utföra mindre sprängningar där den nya pumpstationen ska byggas. Innan arbetet startar kommer fastighetsbesiktning och utplacering av vibrationsmätare att utföras av Gnesta Bergbyggare AB.

×
Ny pumpstation vid Mörtviksvägen (Skogås)
Mörtviksvägen 99, Skogås
Senast uppdaterad

Renovering av dagvatten- och avloppsledningar på Lundavägen

StatusPågående
Arbete som utförsVi renoverar nu dagvatten- och avloppsledningar på Lundavägen
PlatsLundavägen, Huddinge
Arbetet startar2020-01-08
Förväntat klart2020-12-31
Arbetet utförs avAarsleff
Kontaktperson på Stockholm Vatten Sandro Seki, projektledare
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Den dagvattenledning och avloppsledning som finns idag måste bytas ut. Arbetet är nödvändigt för att trygga framtidens dagvatten- och avloppshantering. Under arbetet kommer vi att infodra befintliga ledningar mellan gatubrunnarna. Vi kommer alltså inte att gräva i gatan. Vi gör vårt bästa för att störa så lite som möjligt under arbetet.

×
Renovering av dagvatten- och avloppsledningar på Lundavägen
Lundavägen, Huddinge
Senast uppdaterad

Nya ledningar för vatten och dagvatten samt bygge av dagvattendammar i Kungens kurva

StatusPågående
Arbete som utförsOmläggning av befintliga ledningar samt bygge av ledningar och fyra dammar för dagvatten. Arbetet sker etappvis under cirka tre år.
PlatsKungens kurva
Arbetet startar2019-09-08
Förväntat klart2023-11-30
Arbetet utförs avJM
Kontaktperson hos entreprenör Kristina Viksten
073 432 69 96
kristina.viksten@jm.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Yasir Delwood
076 169 66 08
yasir.delwood@extern.svoa.se
Mer information om arbetet

Huddinge kommun planerar bygga ut Tangentvägen i Kungens kurva samt utveckla området. För att ta hand om regnvattnet behöver Stockholm Vatten och Avfall bygga fyra nya dagvattendammar med tillhörande dagvattenledningar utmed vägen. Ikea ska bygga ut sitt varuhus och där behöver vi lägga om två dagvattenledningar. Trafiken kommer påverkas på Dialoggatan med begränsad framkomlighet under arbetet. En gång- och cykelbana kommer flyttas. Vi försöker ta största möjliga hänsyn till trafik och verksamheter och kommer informera i förväg kring arbeten som kan uppfattas störande.

×
Nya ledningar för vatten och dagvatten samt bygge av dagvattendammar i Kungens kurva
Kungens kurva
Senast uppdaterad

Va-utbyggnad i Backen-Västra

StatusPågående
Arbete som utförsVi bygger ut med kommunalt vatten och avlopp i Backen- Västra
PlatsKarolinerstigen, Huddinge
Arbetet startar2020-03-01
Förväntat klart2021-05-31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Rasmus Regnstrand
08-522 120 00
×
Va-utbyggnad i Backen-Västra
Karolinerstigen, Huddinge
Senast uppdaterad

Kommunalt vatten- avloppssystem (Gladö kvarn)

StatusPågående
Arbete som utförsHuddinge kommun, tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall, bygger ut vatten- och avloppsledningar samt vägar, el- och teleledningar i Gladö Kvarn. På så sätt ger vi möjlighet för permanentboende i ett attraktivt läge nära naturen när Huddinge växer. Vi skapar förutsättningar för minskad miljöpåverkan genom att leda avfallsvattnet till reningsverk och bidrar på så sätt till en hållbar samhällsutveckling.
PlatsGladö kvarn
Arbetet startar2015-03-02
Förväntat klart2023-03-31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Johanna Cedergren. Telefon: 08-522 120 00.
Mer information om arbetet

Stockholm Vatten och Avfall ansvarar för och bygger ut vatten- och avloppsledningarna. Området byggs ut i etapper. Se mer information om status för de olika områdena på www.huddinge.se/gladokvarn_utbyggnad

×
Kommunalt vatten- avloppssystem (Gladö kvarn)
Gladö kvarn
Senast uppdaterad

Övriga kommuner Prenumerera på arbeten och störningar Övriga kommuner

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Övriga kommuner?

Om-och utbyggnad av Henriksdals reningsverk

StatusPågående
Arbete som utförsFlera olika entreprenörer
PlatsHenriksdals reningsverk, Värmdövägen, Stockholm
Arbetet startar2016-03-01
Förväntat klart2029-07-31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Stockholms framtida avloppsrening,
08-522 128 80
framtidensavloppsrening@svoa.se
Mer information om arbetet

Henriksdalsanläggningen uppgraderas och optimeras med ny teknik. Reningsverket utrustas med ny biologisk rening och en av världens största anläggningar med membranfiltrering.

I Henriksdalsberget bygger vi en tunnel för den teknik som behövs för att driva den nya reningstekniken. Tunneln sprängs fram ovanför reningsverkets bassänger under husen på Henriksdalsberget och beräknas vara färdigsprängd sommaren 2020.

Inne på Stockholm Vatten och Avfalls område uppe på Henriksdalsberget bygger vi en ny anläggning för hantering av det slam som produceras av reningsverket. Det innebär att vi spränger ut berg för att få plats med anläggningen och att två nya byggnader ska byggas på berget.

Därutöver ska de befintliga slamtankarna och de sju rötkamrarna på berget renoveras.

Läs mer om Stockholms framtida avloppsrening.

×
Om-och utbyggnad av Henriksdals reningsverk
Henriksdals reningsverk, Värmdövägen, Stockholm
Senast uppdaterad