Till sidans huvudinnehåll

Vatten och avlopp - aktuella arbeten

Innerstaden Prenumerera på arbeten och störningar Innerstaden

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Innerstaden?

Renovering av vatten- och avloppsledningar i Atlasgatan och Völundsgatan

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av vatten- och avloppsledningar
PlatsAtlasgatan, Stockholm
Arbetet startar2020-06-10
Förväntat klart2021-05-31
Arbetet utförs avNCC
Kontaktperson hos entreprenör Mohamed Abdikarim
070-020 14 31
mohamed.abdikarim@ncc.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Jakob Rawicki
08-522 120 00
jakob.rawicki@svoa.se
Mer information om arbetet

Ledningar för vatten- och avlopp i Atlasgatan och Völundsgatan ska läggas om och renoveras. Vissa av ledningarna är mer än 90 år gamla arbetena är nödvändiga för att säkra vattenkvaliteten och trygga avloppshanteringen för framtiden. Där det är möjligt kommer vi att använda oss av renoveringsmetoder som gör att vi inte behöver gräva i gatan, men för att byta ut ledningar krävs ändå att vi gräver i Völundsgatan och delar av Atlasgatan. Arbetet kommer att innebära störningar i form av stundtals förhöjda ljudnivåer samt ha en påverkan på framkomligheten och vad gäller parkeringsplatser i området. För att minska störningarna kommer arbetet därför att utföras i etapper. Etapp 1: Völundsgatan, norr om Atlasgatan. Etapp 2: Völundsgatan, söder om Atlasgatan. Etapp 3: Atlasgatan, öster om Völundsgatan, mot Atlasmuren/Torsgatan. Etapp 4: Atlasgatan, väster om Völundsgatan, mot Vulcanusgatan/Sankt Eriksgatan. Sammantaget beräknas arbetet pågå från juni 2020 till och med maj 2021.

×
Renovering av vatten- och avloppsledningar i Atlasgatan och Völundsgatan
Atlasgatan, Stockholm
Senast uppdaterad

Nya vattenledningar vid Södra Fiskartorpsvägen (Uggleviken)

StatusPågående
Arbete som utförsByggledarnaVA och JVAB
PlatsSödra Fiskartorpsvägen, Stockholm
Arbetet startar2020-04-20
Förväntat klart2021-06-30
Arbetet utförs avAnläggning av nya vattenledningar
Kontaktperson hos entreprenör Thomas Barrdunge (ByggledarnaVA)
070-550 99 31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Mats Ohlsson
08-522 122 19
mats.ohlsson@svoa.se
Mer information om arbetet

Nya ledningar för dricksvatten läggs vid Södra Fiskartorpsvägen och Planterhagsvägen i området för Uggleviken.

Vattenledningarna kommer att läggas vid Södra Fiskartorpsvägen (från strax söder om Storängsvägen, ned till cirka 250 meter norr om Lidingövägen). Samt vid Planterhagsvägen, från Södra Fiskartorpsvägen och cirka 200 meter norrut.

×
Nya vattenledningar vid Södra Fiskartorpsvägen (Uggleviken)
Södra Fiskartorpsvägen, Stockholm
Senast uppdaterad

Söderort Prenumerera på arbeten och störningar Söderort

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Söderort?

Utlopp Nackagatan

StatusPågående
Arbete som utförsVi förlägger ny dagvattenledning i Nackagatan från korsningen Nackagatan – Tegelviksgatan ner till Kaj (N. Hammarbyhamnen)
PlatsNackagatan, Stockholm
Arbetet startar2020-08-03
Förväntat klart2020-12-31
Arbetet utförs avSerneke
Kontaktperson hos entreprenör Tommy Alvik, arbetsledare SERNEKE
0730-861376
Kontaktperson på Stockholm Vatten Nina Eriksson, projektledare Stockholm Vatten och Avfall
0739-398153
Mer information om arbetet

På grund av de 7 stycken nya bostadskvarteren vid den gamla bussdepån förändras det befintliga dagvattensystemet i området. Dagvattnet från området kommer delvis att omhändertas genom en ny dagvattenledning i Nackagaten. Vi kommer att utföra arbetet genom att gräva i etapper så inte hela gatan blir uppgrävd samtidigt. Garageinfarter och entreer kommer vara öppna under hela byggtiden men parkeringsplatserna på gatan kommer inte att kunna användas. Arbetena planeras att påbörjas nere vid kaj för att sedan fortsätta uppåt fram till anslutningspunkt vid korsningen Tegelviksgatan.

×
Utlopp Nackagatan
Nackagatan, Stockholm
Senast uppdaterad

Ny vattenledning vid Svedalavägen (Björkhagen)

StatusPlanerat
Arbete som utförsByte till ny vattenledning
PlatsSvedalavägen, Björkhagen, Johanneshov
Arbetet startar2020-08-17
Förväntat klart2020-10-11
Arbetet utförs avStockholm Vatten och Avfall
Kontaktperson på Stockholm Vatten Elias Prokofiev
076-831 86 64
elias.prokofiev@extern.svoa.se
Mer information om arbetet

För att trygga framtidens dricksvattenförsörjning behöver vi nu byta ut en vattenledning i Svedalavägen.

Arbetet innebär att vi behöver gräva i marken, varför framkomligheten vid Svedalavägen/Ystadsvägen kommer att vara begränsad under arbetets gång. Vi behöver även utföra sprängningsarbeten då vi på en del av sträckan behöver ta bort berg i samband med ledningsbytet. 

Vi strävar hela tiden efter att minska störningarna, och ber om överseende med de eventuella olägenheter som arbetena orsakar.

Vid frågor, kontakta: Elias Prokofiev på Stockholm Vatten och Avfall,
tel: 076-831 86 64 eller Sonny Boustedt på Stockholm Vatten och Avfall,
tel: 08-522 13 750.


×
Ny vattenledning vid Svedalavägen (Björkhagen)
Svedalavägen, Björkhagen, Johanneshov
Senast uppdaterad

Ny avloppsledning vid Duvbergsvägen/Vårby Allé

StatusPlanerat
Arbete som utförsVi lägger en ny avloppsledning till den nya fastighet som ska byggas vid Duvbergsvägen 1-3/Vårby Allé
PlatsVårby Allé 1
Arbetet startar2020-09-01
Förväntat klart2020-11-30
Kontaktperson hos entreprenör Benjamin Lagerbäck (arbetsledare)
010-449 63 28
Kontaktperson på Stockholm Vatten Joakim Olsson (byggledare)
08-522 137 92
Mer information om arbetet

Tidigare i år gjorde vi förberedande arbeten inför en ny avloppsledning vid Duvbergsvägen i form av provgropar samt miljö- och geotekniska undersökningar. Senare i september 2020 fortsätter arbetet med den nya avloppsledningen som ska ligga i Duvbergsvägen och som sträcker sig tvärs över och längs med Vårby Allé.

Arbetet görs för att kunna ansluta fastigheten Duvbergsgården 1 till vatten- och avloppsledningsnätet. Arbetena planeras att påbörjas i september 2020 och beräknas att pågå under cirka 3 månader.   

×
Ny avloppsledning vid Duvbergsvägen/Vårby Allé
Vårby Allé 1
Senast uppdaterad

Ledningsarbeten utmed Hagsätravägen (Bandhagen)

StatusPågående
Arbete som utförsNyanläggning samt renovering av vatten- och avloppsledningar
PlatsHagsätravägen, Bandhagen
Arbetet startar2020-05-11
Förväntat klart2021-01-11
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Stefan Liljeberg
072-358 21 38
Kontaktperson på Stockholm Vatten Andreas Lindblad
070-550 93 63
Mer information om arbetet

Stockholm Vatten och Avfall kommer att renovera och lägga nya vatten- och avloppsledningar i Hagsätravägen samt i delar av fastigheten, "Svedjaren 3".

×
Ledningsarbeten utmed Hagsätravägen (Bandhagen)
Hagsätravägen, Bandhagen
Senast uppdaterad

Ledningsarbeten på Bersågränd (Enskededalen)

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av vatten- och avloppsledningar
PlatsBersågränd, Enskededalen
Arbetet startar2020-04-20
Förväntat klart2020-08-21
Arbetet utförs avNCC och JVAB
Kontaktperson hos entreprenör Jonas Wahlqvist (JVAB)
070-517 02 27
Kontaktperson på Stockholm Vatten Per Lefvert
073-914 31 84
per.lefvert@svoa.se
Mer information om arbetet

Renovering av vatten- och avloppsledningar på Bersågränd.

Ledningsarbetet innebär att vi på vissa ställen behöver gräva i marken. Därför kommer framkomligheten under den tiden att vara begränsad och genomfart för fordon kommer inte att vara möjligt.

Arbetet planeras att genomföras mellan vecka 17-34 2020.

×
Ledningsarbeten på Bersågränd (Enskededalen)
Bersågränd, Enskededalen
Senast uppdaterad

Nya ledningar i Kvicksundsvägen

StatusPågående
Arbete som utförsPå Kvicksundsvägen lägger vi nya vatten, avlopps och dagvattenledningar inför den kommande depåbyggnaden för tunnelbanan.
PlatsKvicksundsvägen, Farsta
Arbetet startar2020-02-05
Förväntat klart2021-01-31
Arbetet utförs avJVAB
Kontaktperson hos entreprenör Christoffer Rehnström,
070-5170667
Kontaktperson på Stockholm Vatten Pär Hall
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Under arbetet kommer vi att spränga ner i berget och borra ledningar under den kommande tunnelbanan. Vägen kommer vara öppen för trafik. För mer information om depåbyggnaden: https://nyatunnelbanan.sll.se/sv/depa-arbeten

×
Nya ledningar i Kvicksundsvägen
Kvicksundsvägen, Farsta
Senast uppdaterad

Vi renoverar Trekantens vattentorn

StatusPågående
Arbete som utförsVi renoverar Nybohovsreservoaren, i vardagligt tal kallat Trekantens vattentorn. Arbetet kommer ske i etapper fram till 2024. Renoveringen av vattentornet är nödvändig för att trygga framtidens vattenförsörjning.
PlatsNybohovsreservoaren, Essingeleden, Stockholm
Arbetet startar2019-03-01
Förväntat klart2024-12-31
Kontaktperson hos entreprenör Ulf Jansson, byggledare
0708-610510
Kontaktperson på Stockholm Vatten Rickard Andersson
08 522 120 00
×
Vi renoverar Trekantens vattentorn
Nybohovsreservoaren, Essingeleden, Stockholm
Senast uppdaterad

Utbyggnad av Sicklaanläggningen under Hammarbybacken

StatusPågående
Arbete som utförsSicklaanläggningen under Hammarbybacken byggs ut och genomgår en omfattande modernisering. Stora utrymmen ska sprängas ut i berget för att rymma hela anläggningen.
PlatsHammarby Fabriksväg 110, Stockholm
Arbetet startar2019-09-10
Förväntat klart2026-08-31
Arbetet utförs avVeidekke
Kontaktperson på Stockholm Vatten Stockholms framtida avloppsrening
08-522 128 80
framtidensavloppsrening@svoa.se
Mer information om arbetet

Sicklaanläggningen är en del av Henriksdals reningsverk och ligger till största delen insprängt i berget under Hammarbybacken. Den befintliga anläggningen ska byggas till och kompletteras med ytterligare ett helt nytt reningsverk. Totalt ska vi spränga ut cirka 530 000 m³ fast berg för en ny anläggning som ska rymma grovrening och sandfång samt försedimentering.

Arbetet kommer att pågå under sex år samtidigt som verksamheten pågår som vanligt i reningsverket. Skistars anläggning i Hammarbybacken är öppen under hela byggtiden. En av nedfarterna, Hemsedalsbacken, är dock avstängd fram till hösten 2020. Skidliften och övriga nedfarter är öppna som vanligt under skidsäsongen.

Du som vistas i området märker av våra arbeten när vi borrar och spränger, dels i form av ljud och dels i form av spränggaser (som kan märkas som ett "dammoln" och lukt som snabbt späds ut i luften och bedöms vara ofarliga för hälsan). Du kan anmäla dig till en avisering ca 30 minuter före varje sprängning.

Läs mer om Stockholms framtida avloppsrening: http://svoa.se/sfa

×
Utbyggnad av Sicklaanläggningen under Hammarbybacken
Hammarby Fabriksväg 110, Stockholm
Senast uppdaterad

Västerort Prenumerera på arbeten och störningar Västerort

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Västerort?

Renovering av vattenledningar vid Hässelby Torg

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av vattenledningar
PlatsHässelby torg, Hässelby
Arbetet startar2020-08-03
Förväntat klart2020-12-31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Tariq Zuwak (Projektledare)
073-914 28 87
tariq.zuwak@svoa.se
Mer information om arbetet

I samband med Stockholms Stad upprustning av Hässelby Torg, kommer vi att renovera vattenledningarna som går under marken på torget. Arbetet innebär att vi på vissa ställen behöver gräva i marken för att komma åt ledningar och serviser.

Renoveringsarbetet planeras att starta i augusti 2020 och beräknas att vara klart under december 2020. För information om upprustningen av Hässelby Torg, läs mer på: vaxer.stockholm/hasselbytorg.   

×
Renovering av vattenledningar vid Hässelby Torg
Hässelby torg, Hässelby
Senast uppdaterad

Renovering av vatten - och avloppsledningar vid Ranhammarsvägen (Ulvsunda)

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering av vatten- och avloppsledningar
PlatsRanhammarsvägen, Bromma
Arbetet startar2019-09-02
Förväntat klart2020-10-30
Arbetet utförs avStockholm Vatten och Avfall
Kontaktperson på Stockholm Vatten Nina Larsson, projektledare
08-522 120 00
Mer information om arbetet

De vatten- och avloppsledningar som ligger vid Ranhammarsvägen är i dåligt skick och behöver därför renoveras. Renoveringsarbetet startade 2019, och kommer på grund av förseningar i projektet, att pågå fram till och med hösten 2020.

Arbetet som utförs i etapper, innebär att vi behöver gräva på den östra sidan av Ranhammarsvägen. (Se planerat arbetsområde i informationsbrevet från juni 2020).

×
Renovering av vatten - och avloppsledningar vid Ranhammarsvägen (Ulvsunda)
Ranhammarsvägen, Bromma
Senast uppdaterad

Ledningsrenovering vid Västerled

StatusPågående
Arbete som utförsLedningsrenovering av vatten- och avloppsledningar.
PlatsVästerled, Bromma
Arbetet startar2020-06-15
Förväntat klart2020-11-30
Arbetet utförs avJVAB & NCC
Kontaktperson på Stockholm Vatten Tony Nyberg
073-914 31 32
×
Ledningsrenovering vid Västerled
Västerled, Bromma
Senast uppdaterad

Ledningsomläggning längs Bromstensvägen (Spånga)

StatusPågående
Arbete som utförsOmläggning av vatten- och avloppsledningar
PlatsBromstensvägen, Spånga
Arbetet startar2020-04-27
Förväntat klart2020-08-31
Arbetet utförs avNCC
Kontaktperson hos entreprenör Daniel Råström
070-679 85 69
Kontaktperson på Stockholm Vatten Jader Veléz Bonilla
08-522 120 00
jader.bonilla.velez@svoa.se
Mer information om arbetet

Omläggning av vatten- och avloppsledningar utmed Bromstensvägen samt vid korsningen för Spångavägen/Bromstensvägen.

×
Ledningsomläggning längs Bromstensvägen (Spånga)
Bromstensvägen, Spånga
Senast uppdaterad

Lillsjönäs

StatusPågående
Arbete som utförsRenovering
PlatsHemslöjdsvägen 11, Bromma
Arbetet startar2020-04-15
Förväntat klart2020-10-31
×
Lillsjönäs
Hemslöjdsvägen 11, Bromma
Senast uppdaterad

Huddinge Prenumerera på arbeten och störningar Huddinge

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Huddinge?

Renovering av vattentornet i Länna (Huddinge)

StatusPlanerat
Arbete som utförsRenovering av vattentornet i Länna
PlatsGamla Nynäsvägen, Huddinge
Arbetet startar2020-09-01
Förväntat klart2023-05-01
Arbetet utförs avStockholm Vatten och Avfall
Kontaktperson på Stockholm Vatten Rickard Andersson
08-522 120 00
Mer information om arbetet

För att trygga framtidens vattenförsörjning renoverar vi nu vattentornet i Länna.

Renoveringen innebär arbeten på alla delar av vattentornet, från reparation av vattenbehållare till modernisering av elsystem, och sker både inomhus och utomhus. Markjobb kommer också att utföras.

Vi försöker att ta största möjliga hänsyn till närboende i samband med arbetet, och ber om förståelse ifall arbetena under perioder medför störningar. Arbetena kommer inte att påverka vattenförsörjningen till boende i området. 

Arbetet planeras att starta under hösten 2020 och beräknas att slutföras våren 2023. 

Om vattentorn:
För att vatten alltid ska finnas tillgängligt, alla tider på dygnet, lagras vattnet i reservoarer och vattentorn. Vattentornen gör också att det är ett jämt tryck av vatten i ledningarna och i din vattenkran.  

×
Renovering av vattentornet i Länna (Huddinge)
Gamla Nynäsvägen, Huddinge
Senast uppdaterad

Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar utefter Gamla Nynäsvägen och Myrholmsvägen

StatusPågående
Arbete som utförsVi kommer att gräva upp gatan
PlatsGamla Nynäsvägen 548, Trångsund
Arbetet startar2020-08-10
Förväntat klart2020-11-30
Arbetet utförs avJärfälla VA- & Byggentreprenad AB
Kontaktperson hos entreprenör Christoffer Rehnström
070 - 517 06 67
christoffer.rehnstrom@jvab.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Joakim Olsson
08 – 522 137 92
joakim.olsson@svoa.se
Mer information om arbetet

Vi bygger nu ut vatten- och avloppsledningar på Gamla Nynäsvägen och Myrholmsvägen

×
Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar utefter Gamla Nynäsvägen och Myrholmsvägen
Gamla Nynäsvägen 548, Trångsund
Senast uppdaterad

Ny pumpstation vid Mörtviksvägen (Skogås)

StatusPågående
Arbete som utförsStockholm Vatten och Avfall kommer att riva den gamla pumpstationen och bygga en ny pumpstation vid Mörtviksvägen 99.
PlatsMörtviksvägen 99, Skogås
Arbetet startar2020-01-13
Förväntat klart2020-12-31
Arbetet utförs avSVEAB
Kontaktperson hos entreprenör Pehr Nordenby, arbetsledare
076- 555 77 68
Kontaktperson på Stockholm Vatten Robert Berghult, projektledare
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Under januari 2020 börjar vi arbetet i form av etablering av arbetsområde, förberedande arbeten med grävning och så kallad spontning. Spontning innebär att stödkonstruktioner slås ner i marken. Detta kan låta stundtals. I mars kommer vi att utföra mindre sprängningar där den nya pumpstationen ska byggas. Innan arbetet startar kommer fastighetsbesiktning och utplacering av vibrationsmätare att utföras av Gnesta Bergbyggare AB.

×
Ny pumpstation vid Mörtviksvägen (Skogås)
Mörtviksvägen 99, Skogås
Senast uppdaterad

Ledningsarbete i samband med upprustning av Sjödalsparken (Huddinge)

StatusPågående
Arbete som utförsByte av vatten- och avloppsledningar
PlatsSjödalsparken, Huddinge
Arbetet startar2020-02-01
Förväntat klart2021-10-31
Arbetet utförs avSkanska
Kontaktperson hos entreprenör Hanna Choe
010-449 56 48
hanna.choe@skanska.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Lena Kavander
08-522 12 428
lena.kavander@svoa.se
Mer information om arbetet

I samband med upprustningen av Sjödalsparken i Huddinge, genomförs just nu byte av vatten- och avloppsledningar i parken, då nya ledningar behövs för att kunna hantera större vattenmängder.

När ledningsarbetet är klart, påbörjar Huddinge kommun själva upprustningen av parken i syfte att få en ännu grönare park med fler träd, en fruktlund, blommande växter och vatten. Ledningsarbetet samt upprustningen planeras att vara klar tidigast hösten 2021. Läs mer

Aktuellt just nu:
Under vecka 16 till och med vecka 36 2020 kommer vi att behöva stänga av Sjödalsvägen helt med anledning av arbetet. Därför leds biltrafik om i området (följ hänvisningarna på plats). 

I övrigt har Skanska som utför ledningsarbetet under våren 2020 förbättrat skyltningen in till de butiker som ligger i anslutning till arbetsområdet. ×
Ledningsarbete i samband med upprustning av Sjödalsparken (Huddinge)
Sjödalsparken, Huddinge
Senast uppdaterad

Omläggning av vatten- och avloppsledningar på Fjällstigen (Huddinge)

StatusPågående
Arbete som utförsOmläggning av vatten- och avloppsledningar
PlatsFjällstigen, Huddinge
Arbetet startar2020-08-03
Förväntat klart2020-11-30
Arbetet utförs avStockholm Vatten och Avfall
Kontaktperson på Stockholm Vatten Jonas Wikner (Arbetsledare)
08-522 120 00
Mer information om arbetet

För att undvika driftstörningar som till exempelvis avloppsstopp i området, lägger Stockholm Vatten och Avfall om vatten- och avloppsledningar på Fjällstigen, mellan Trollvägen och Fjällstigen 3.

Grävarbetena som vi behöver göra för att lägga om ledningarna i marken, planeras att starta i augusti vecka 33 och pågå till och med 30.e november 2020. 

×
Omläggning av vatten- och avloppsledningar på Fjällstigen (Huddinge)
Fjällstigen, Huddinge
Senast uppdaterad

Renovering av vatten- och avloppsledningar i Skrakvägen (Huddinge)

StatusPlanerat
Arbete som utförsRenovering av vatten- och avloppsledningar
PlatsSkrakvägen, Segeltorp
Arbetet startar2020-11-02
Förväntat klart2022-12-31
Arbetet utförs avStockholm Vatten och Avfall
Kontaktperson på Stockholm Vatten Monika Engman (Projektledare)
08-522 120 00
monika.engman@extern.svoa.se
Mer information om arbetet

För att minska risken för vattenläckor och avloppsstopp i området, kommer Stockholm Vatten och Avfall att lägga om och renovera vatten- och avloppsledningar i Skrakvägen under 2020 fram till och med 2022.

I juni under vecka 23, genomförs markundersökningar i området, och från och med november 2020 utförs grävarbeten för att kunna lägga om och renovera ledningarna i marken. 

Kontaktpersoner för markundersökningarna:
Mikael Argus, tel: 070 296 04 12. 
Johan Ericsson, tel:  070 689 15 53. 

×
Renovering av vatten- och avloppsledningar i Skrakvägen (Huddinge)
Skrakvägen, Segeltorp
Senast uppdaterad

Ny avloppsledning i Duvbergsvägen/Vårby Allé

StatusPlanerat
Arbete som utförsVi lägger en ny avloppsledning till den nya fastighet som ska byggas vid Duvbergsvägen 1-3/Vårby Allé
PlatsDuvbergsvägen, Vårby
Arbetet startar2020-09-01
Förväntat klart2020-11-30
Kontaktperson på Stockholm Vatten Joakim Olsson (byggledare)
08-522 137 92
Mer information om arbetet

Tidigare i år gjorde vi förberedande arbeten inför en ny avloppsledning vid Duvbergsvägen i form av provgropar samt miljö- och geotekniska undersökningar.

Senare i september 2020 fortsätter arbetet med den nya avloppsledningen som ska ligga i Duvbergsvägen och som sträcker sig tvärs över och längs med Vårby Allé.

Arbetet görs för att kunna ansluta fastigheten Duvbergsgården 1 till vatten- och avloppsledningsnätet. Arbetena planeras att påbörjas i september 2020 och beräknas att pågå under cirka 3 månader.

×
Ny avloppsledning i Duvbergsvägen/Vårby Allé
Duvbergsvägen, Vårby
Senast uppdaterad

Renovering av dagvatten- och avloppsledningar på Lundavägen

StatusPågående
Arbete som utförsVi renoverar nu dagvatten- och avloppsledningar på Lundavägen
PlatsLundavägen, Huddinge
Arbetet startar2020-01-08
Förväntat klart2020-12-31
Arbetet utförs avAarsleff
Kontaktperson på Stockholm Vatten Sandro Seki, projektledare
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Den dagvattenledning och avloppsledning som finns idag måste bytas ut. Arbetet är nödvändigt för att trygga framtidens dagvatten- och avloppshantering. Under arbetet kommer vi att infodra befintliga ledningar mellan gatubrunnarna. Vi kommer alltså inte att gräva i gatan. Vi gör vårt bästa för att störa så lite som möjligt under arbetet.

×
Renovering av dagvatten- och avloppsledningar på Lundavägen
Lundavägen, Huddinge
Senast uppdaterad

Nya ledningar för vatten och dagvatten samt bygge av dagvattendammar i Kungens kurva

StatusPågående
Arbete som utförsOmläggning av befintliga ledningar samt bygge av ledningar och fyra dammar för dagvatten. Arbetet sker etappvis under cirka tre år.
PlatsKungens kurva
Arbetet startar2019-09-08
Förväntat klart2023-11-30
Arbetet utförs avJM
Kontaktperson hos entreprenör Kristina Viksten
073 432 69 96
kristina.viksten@jm.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten Yasir Delwood
076 169 66 08
yasir.delwood@extern.svoa.se
Mer information om arbetet

Huddinge kommun planerar bygga ut Tangentvägen i Kungens kurva samt utveckla området. För att ta hand om regnvattnet behöver Stockholm Vatten och Avfall bygga fyra nya dagvattendammar med tillhörande dagvattenledningar utmed vägen. Ikea ska bygga ut sitt varuhus och där behöver vi lägga om två dagvattenledningar. Trafiken kommer påverkas på Dialoggatan med begränsad framkomlighet under arbetet. En gång- och cykelbana kommer flyttas. Vi försöker ta största möjliga hänsyn till trafik och verksamheter och kommer informera i förväg kring arbeten som kan uppfattas störande.

×
Nya ledningar för vatten och dagvatten samt bygge av dagvattendammar i Kungens kurva
Kungens kurva
Senast uppdaterad

Va-utbyggnad i Backen-Västra

StatusPågående
Arbete som utförsVi bygger ut med kommunalt vatten och avlopp i Backen- Västra
PlatsKarolinerstigen, Huddinge
Arbetet startar2020-03-01
Förväntat klart2021-05-31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Rasmus Regnstrand
08-522 120 00
×
Va-utbyggnad i Backen-Västra
Karolinerstigen, Huddinge
Senast uppdaterad

Kommunalt vatten- avloppssystem (Gladö kvarn)

StatusPågående
Arbete som utförsHuddinge kommun, tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall, bygger ut vatten- och avloppsledningar samt vägar, el- och teleledningar i Gladö Kvarn. På så sätt ger vi möjlighet för permanentboende i ett attraktivt läge nära naturen när Huddinge växer. Vi skapar förutsättningar för minskad miljöpåverkan genom att leda avfallsvattnet till reningsverk och bidrar på så sätt till en hållbar samhällsutveckling.
PlatsGladö kvarn
Arbetet startar2015-03-02
Förväntat klart2023-03-31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Johanna Cedergren. Telefon: 08-522 120 00.
Mer information om arbetet

Stockholm Vatten och Avfall ansvarar för och bygger ut vatten- och avloppsledningarna. Området byggs ut i etapper. Se mer information om status för de olika områdena på www.huddinge.se/gladokvarn_utbyggnad

×
Kommunalt vatten- avloppssystem (Gladö kvarn)
Gladö kvarn
Senast uppdaterad

Övriga kommuner Prenumerera på arbeten och störningar Övriga kommuner

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Övriga kommuner?

Om-och utbyggnad av Henriksdals reningsverk

StatusPågående
Arbete som utförsFlera olika entreprenörer
PlatsHenriksdals reningsverk, Värmdövägen, Stockholm
Arbetet startar2016-03-01
Förväntat klart2029-07-31
Kontaktperson på Stockholm Vatten Stockholms framtida avloppsrening,
08-522 128 80
framtidensavloppsrening@svoa.se
Mer information om arbetet

Henriksdalsanläggningen uppgraderas och optimeras med ny teknik. Reningsverket utrustas med ny biologisk rening och en av världens största anläggningar med membranfiltrering.

I Henriksdalsberget bygger vi en tunnel för den teknik som behövs för att driva den nya reningstekniken. Tunneln sprängs fram ovanför reningsverkets bassänger under husen på Henriksdalsberget och beräknas vara färdigsprängd sommaren 2020.

Inne på Stockholm Vatten och Avfalls område uppe på Henriksdalsberget bygger vi en ny anläggning för hantering av det slam som produceras av reningsverket. Det innebär att vi spränger ut berg för att få plats med anläggningen och att två nya byggnader ska byggas på berget.

Därutöver ska de befintliga slamtankarna och de sju rötkamrarna på berget renoveras.

Läs mer om Stockholms framtida avloppsrening.

×
Om-och utbyggnad av Henriksdals reningsverk
Henriksdals reningsverk, Värmdövägen, Stockholm
Senast uppdaterad