Till sidans huvudinnehåll

Vägledningar

Ansvar och roller

Fastighetsägares ansvar

En fastighetsägare är skyldig att se till så att det dagvatten som lämnar fastigheten uppfyller krav i avtal, detaljplaner eller tillståndsbeslut.