Till sidans huvudinnehåll

Tekniska lösningar

Anläggningsjämförelser

Anläggningsjämförelser

Här hittar du material som hjälper dig att göra jämförelser mellan olika anläggningar vad gäller reningsförmåga och anläggningarnas yt- och volymbehov för att klara 20 mm nederbörd. Nedan ser du en översikt.

Reningsförmåga och behov av markyta redovisas i tre klasser. Reningsförmågan redovisas för partikelbundna föroreningar (stora och fina partiklar) och lösta föroreningar. Bäst rening erbjuder de anläggningar som både kan fånga partikelbundna och lösta föroreningar. 

Det går också att se vilka anläggningar som har förmåga att bidra med flödesutjämning och grönska.

Klicka på bilden för att se alla anläggningar. Bilden finns också i pdf-format för nedladdning.