Till sidans huvudinnehåll

Hållbar dagvattenhantering

God vattenstatus

Handlingsplan för god vattenstatus

Stockholms handlingsplan för god vattenstatus, beslutad av kommunfullmäktige i mars 2015, beskriver hur staden ska arbeta för att uppfylla de krav på vattenkvalitet som följer av EU:s vattendirektiv.