Till sidans huvudinnehåll

Vägledningar

Råd och anvisningar

Materialval

Många av föroreningarna i dagvatten kommer från byggnadsmaterial. Staden ställer därför särskilda krav på innehållet i byggvaror/byggnadsmaterial.