Till sidans huvudinnehåll

Vägledningar

Ansvar och roller

I planprocessen

Staden har planeringsansvar och ska se till så att planer skapar förutsättningar för en hållbar dagvattenhantering.

Dagvattenfrågan ska lösas stegvis genom hela planeringsprocessen. Redan i översiktsplaneringen behövs kunskap om viktiga förutsättningar. I de planeringsskeden som följer måste kunskaperna fördjupas, som regel med hjälp av dagvattenutredningar.

Två kvinnor vid vägg med stora kartor