Till sidans huvudinnehåll

Tekniska lösningar

Anläggningsjämförelser

Rening

Jämförbara data för reningsgrad har räknats fram för de 18 anläggningar som presenteras här på dagvattenwebben.

Uppgifterna finns i Excel-filen Reningseffekt. Den redovisar anläggningarnas reningsförmåga i procent för fosfor, koppar, zink, suspenderat material, oljeföroreningar och aromatiska kolväten.