Till sidans huvudinnehåll

Vägledningar

Råd och anvisningar

Stigande vattennivåer

Planeringen måste ta hänsyn till framtida risker för stigande vattennivåer i Östersjön och Mälaren.