Till sidans huvudinnehåll

Bibliotek

Länkar för dagvattenutredningar

Mer om öppna data

Stadens och Länsstyrelsens portaler med öppna data innehåller en stor mängd information. Här får du vägledning för hur du kan ladda ner underlag från dessa portaler.