Till sidans huvudinnehåll

Tekniska lösningar

Allmän platsmark

Översilningsytor

Flackt lutande gräsytor dit dagvatten leds på bred front kallas för översilningsytor.