Till sidans huvudinnehåll

Vägledningar

Råd och anvisningar

Tömning av brunnar

Regelbunden tömning av dagvattenbrunnar motverkar igensättning av ledningssystemen och bidrar också till att minska föroreningsbelastningen.

Studier visar att tungmetaller och organiska miljögifter anrikas i dagvattenbrunnars sediment. Genom att avlägsna sedimenten kan föroreningsbelastningen i dagvattnet reduceras i viss mån. Ligger sedimenten kvar finns alltid risken att metallerna går i lösning eller spolas vidare i ledningsnätet vid höga flöden.

Årlig tömning av sandfilter rekommenderas, förslagsvis efter sandupptagningen på våren och innan sommarens ofta kraftiga regn. En del av föroreningarna frisätts i samband med tömning. Vattnet från rengöringen bör därför renas och inte tömmas tillbaks till dagvattenbrunnarna.

Arbete vid gatubrunnar i stadsmiljön