Till sidans huvudinnehåll

Tekniska lösningar

Anläggningar för kvartersmark

Filteravskiljare

Filteravskiljare används för att avskilja specifika föroreningar. Filtermaterialet avgör vilka föroreningar som kan fångas upp.

Det är vanligt att filteravskiljare används i kombination med andra tekniker. En del kan installeras direkt i vanliga dagvattenbrunnar.

Rör i brunnar