Till sidans huvudinnehåll

Vägledningar

Råd och anvisningar

Utreda och beräkna

Gemensam metodik underlättar arbetet med att ta fram förslag till hållbara dagvattenlösningar vid ny- och större ombyggnation.

Många aktörer och kunskapsområden är involverade. Därför är det särskilt viktigt att de förslag som tas fram ska vara jämförbara och kunna utvärderas på ett bra sätt. Det är bakgrunden till att staden tagit fram särskilda checklistor och rapportmallar för dagvattenutredningar, samt förslag till metodik för att beräkna flöden och reningseffekt.

Fingrar över tangenter på gammal skrivmaskin