Till sidans huvudinnehåll

Tekniska lösningar

Allmän platsmark

Dammar och våtmarker

Dammar innehåller ofta våtmarkspartier och våtmarker innehåller som regel dammar. Anläggningstyperna överlappar varandra.