Till sidans huvudinnehåll

Hållbar dagvattenhantering

Nuläge och risker

Klimatrisker

Alla prognoser pekar mot att Sverige går mot ett varmare och blötare klimat, med ökad och mer intensiv nederbörd och en stigande havsnivå.