Till sidans huvudinnehåll

Tekniska lösningar

Allmän platsmark

Skärmbassänger

Skärmbassänger fungerar som djupa dammar och anläggs genom att flytande eller fasta väggar placeras vid dagvattenutlopp i en recipient.