Till sidans huvudinnehåll

Hållbar dagvattenhantering

Hitta snabbt

Mål i strategin

Stockholms dagvattenstrategi har siktet inställt på att skapa en hållbar dagvattenhantering. En hållbar dagvattenhantering tar fasta på att vattnet är en resurs. Vattnet ska renas och tas till vara.

Nuläge och risker

Dagvattnet för med sig föroreningar till vattendragen. Utan åtgärder kommer belastningen att öka när staden växer. Ett förändrat klimat medför också nya risker.

Mer om stadens åtgärdsarbete

Att få god vattenstatus och anpassa staden till ett förändrat klimat kräver många insatser. Här kan du läsa mer om vad som pågår i Stockholms stad.