Till sidans huvudinnehåll

Hållbar dagvattenhantering

En dagvattenstrategi

Mål i strategin

Stockholms dagvattenstrategi har siktet inställt på att skapa en hållbar dagvattenhantering. En hållbar dagvattenhantering tar fasta på att vattnet är en resurs. Vattnet ska renas och tas till vara.

När den nya staden ska byggas och befintliga miljöer utvecklas behövs insiktsfull planering och en ökad helhetssyn. Dagvattenstrategin är ett verktyg för att stödja det arbetet. Den innehåller mål och principer för staden internt, och för externa aktörer som är verksamma i staden.