Till sidans huvudinnehåll

Tekniska lösningar

Anläggningar för stadens allmän platsmark

Öppna anläggningar

Öppna anläggningar brukar användas för att fördröja och rena dagvatten från större områden, ibland som ett slutsteg innan dagvattnet leds ut i en recipient.