Till sidans huvudinnehåll

Bibliotek

Dokument om dagvatten

Anläggningsjämförelser

Här hittar du material för att jämföra olika dagvattenanläggningar.

Översikten innehåller en förenklad jämförelse mellan anläggningarnas reningsförmåga, behov av markyta och potential att bidra med grönska.

Tabellerna ger en detaljerad jämförelse mellan de olika anläggningarnas reningseffekt respektive dimensionsbehov för att uppfylla åtgärdsnivån.