Till sidans huvudinnehåll

Vägledningar

Råd och anvisningar

Stockholms skyfallsmodell

Stockholms skyfallsmodellering har gjorts för att identifiera ytor som riskerar att översvämmas vid skyfall. Resultaten redovisas i kartskikt som ska användas vid planläggning och åtgärdsplanering.