Till sidans huvudinnehåll

Tekniska lösningar

Effektiv rening

Förutsättningar som måste gälla

För att en reducerad våtvolym ska accepteras i växtbäddar, infiltrationsstråk och dränerade gräsytor måste följande tre villkor vara uppfyllda: