Till sidans huvudinnehåll

Tekniska lösningar

Allmän platsmark

Överdämningsyta - Torr damm

Överdämningsytor är nedsänkta gröna ytor som kan användas för att fördröja och i viss mån rena höga dagvattenflöden.