Till sidans huvudinnehåll

Hållbar dagvattenhantering

Nuläge och risker

Föroreningar i dagvattnet

En stor del av de näringsämnen och miljöfarliga ämnen som belastar stadens vattenområden transporteras dit via dagvattnet.