Till sidans huvudinnehåll

Hållbar dagvattenhantering

En dagvattenstrategi

Bättre vattenkvalitet

Åtgärder för att minska föroreningsbelastningen från dagvattnet är ett viktigt led i stadens långsiktiga arbete med att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag.