Till sidans huvudinnehåll

Tekniska lösningar

Anläggningar för kvartersmark

Nedsänkt växtbädd

Nedsänkta växtbäddar är planteringsytor med förmåga att både fördröja och rena dagvatten. De bidrar också med grönska och biologisk mångfald.