Till sidans huvudinnehåll

Tekniska lösningar

Anläggningar för kvartersmark

Infiltrationsstråk

Infiltrationsstråk kan bidra med både fördröjning och rening av dagvatten.