Till sidans huvudinnehåll

Bibliotek

Dokument om dagvatten

Riktlinjer

Dessa särskilda riktlinjer gäller dagvattenhantering vid ny- och större ombyggnation av allmän platsmark, kvartersmark och parkeringsytor. Riktlinjen för allmän platsmark fokuserar även på åtgärder i befintlig miljö.