Till sidans huvudinnehåll

Tekniska lösningar

Anläggningar för kvartersmark

Perkolationsmagasin

Perkolationsmagasin kan användas för att fördröja och rena dagvatten under mark där jordlagren är förhållandevis mäktiga och genomsläppliga.