Till sidans huvudinnehåll

Hållbar dagvattenhantering

God vattenstatus

Lokala åtgärdsprogram - vattenförekomster

De lokala åtgärdsprogrammen för stadens vattenförekomster ska redovisa vilka fysiska åtgärder som behövs för att nå god vattenstatus. Alla program ska vara klara senast 2018.