Till sidans huvudinnehåll

Tekniska lösningar

Anläggningar med effektiv rening

Det finns anläggningstyper som kan ge en avskiljning av föroreningar enligt åtgärdsnivåns intentioner, trots att våtvolym är mindre än 20 mm.

Det kan exempelvis gälla för växtbäddar, infiltrationsstråk och dränerade gräsytor. I dessa anläggningar sker reningen främst i passagen genom ett filtrerande marklager. Uppehållstiden blir mindre viktig. Det gör att anläggningarna, om vissa förutsättningar är uppfyllda, kan ge en tillräcklig rening även med en mindre våtvolym än åtgärdsnivån föreskriver (20 mm).