Till sidans huvudinnehåll

Dokument om dagvatten

Styrande dokument

Dokumenten du hittar här är antagna av Stockholms stad och innehåller viktiga principer för hur dagvattnet ska hanteras.

Anläggningsbeskrivningar

Här hittar du direktlänkar till pdf med de anläggningsbeskrivningar som redovisas under tekniska lösningar. Anläggningstyperna kan kombineras.

Riktlinjer

Dessa särskilda riktlinjer gäller dagvattenhantering vid ny- och större ombyggnation av allmän platsmark, kvartersmark och parkeringsytor. Riktlinjen för allmän platsmark fokuserar även på åtgärder i befintlig miljö.

Metodbeskrivningar

Syftet med metodbeskrivningarna är att göra det lättare att upprätta och sedan jämföra och utvärdera olika förslag till dagvattenlösningar. Mer information finns under Utreda och beräkna.

Rapporter och utredningar

Här hittar du viktiga underlag (rapporter och utredningar) för arbetet med vår åtgärdsnivå och våra särskilda riktlinjer för dagvattenhantering.

Anläggningsjämförelser

Här hittar du material för att jämföra olika dagvattenanläggningar.

Länkar för dagvattenutredningar

Lagar och principer

Lagar men också principiella dokument har betydelse för dagvattenutredningar. Här hittar du ett urval av källor som kan ge fördjupad kunskap och underlätta ditt arbete.

Faktaunderlag

Här hittar du länkar till webbplatser och dokument som innehåller data med relevans för en dagvattenutredning.

Kartunderlag

Kartunderlag kan hämtas från flera olika källor. Ett flertal underlag kan laddas ner gratis via de dataportaler med öppna data som finns hos Stockholms stad och Länsstyrelsen. Länklistan nedan innehåller även länkar till