Till sidans huvudinnehåll

Tekniska lösningar

Anläggningar för kvartersmark

Svackdike

Svackdiken kan fördröja och avleda dagvatten. Sand och grövre material avskiljs också.