Till sidans huvudinnehåll

Tekniska lösningar

Anläggningar för kvartersmark

Under mark

Om det är ont om plats kan magasin för att fördröja och rena dagvatten anläggas under jord.

Underjordiska magasin kan ha en öppen eller en tät botten. Perkolationsmagasin har öppen botten och dagvatten från magasinet kan röra sig vidare ner i markprofilen. Avsättningsmagasin har tät botten. Dagvattnet måste därför ledas vidare från magasinet till en dagvattenledning eller ett öppet dike.