Till sidans huvudinnehåll

Vägledningar

Råd och anvisningar

Riktlinjer för parkeringsytor

Riktlinjedokumentet innehåller förslag till, och exempel på, dagvattenlösningar för olika typer av parkeringsytor.

Grundprincipen är att dagvatten från parkeringsytor ska renas och fördröjas på, eller i direkt anslutning tillytorna. Tekniker där dagvattnet kan infiltrera i marken är att fördra. De avskiljer partikelbundna föroreningar och har också en renande effekt på lösta föroreningar. Kapacitet att klara mer extrema flöden ska skapas med hjälp av bräddmöjligheter och ytliga avrinningsvägar. 

Behovet av rening påverkas av parkeringsytans storlek och trafikintensitet över dygnet. En stor yta med hög frekvens av bilförflyttningar får en hög föroreningsbelastning vilket ökar reningsbehoven.

Anläggningarna ska klara att fördröja och rena dagvatten från regn som ger upp till 20 mm nederbörd. Kapacitet att klara mer extrema flöden ska skapas med hjälp av bräddmöjligheter och ytliga avrinningsvägar. 

Tekniker där dagvattnet kan infiltrera i marken är att föredra. De avskiljer partikelbundna föroreningar och har också en renande effekt på lösta föroreningar.

Behovet av rening påverkas av parkeringsytans storlek och trafikintensitet över dygnet. En stor yta med hög frekvens av bilförflyttningar får en hög föroreningsbelastning vilket ökar reningsbehoven.

Riktlinjedokumentet innehåller förslag till, och exempel på, dagvattenlösningar för olika typer av parkeringsytor.

Parkeringsyta med växtbädd i kanten.