Till sidans huvudinnehåll

Hållbar dagvattenhantering

Möter risker och utmaningar

Hållbar dagvattenhantering

Hållbar hantering av dagvatten möter klimatrisker och klarar flöden från en växande stad. Den tar fasta på att vattnet är en resurs som kan göra staden grönare och bidra med rening och flödesutjämning.

Det finns behov av att bättre kunna reglera flöden och avlägsna föroreningar. Med nya angreppssätt kan dagvattenhanteringen också bidra med nya, attraktiva inslag i stadsmiljön och bli mer hållbar.

Växtlighet och mark har en naturlig förmåga att rena vatten och jämna ut vattenflöden. Genom att ta hand om dagvattnet nära platsen där det uppstått kan staden bli grönare. Det gröna bidrar samtidigt med rening och flödesutjämning.

Eftersom det saknas tydliga nationell regler och riktlinjer för hur dagvatten kan hanteras på ett hållbar sätt har Stockholms stad tagit fram en dagvattenstrategi och utvecklat de råd och vägledningar för en hållbar dagvattenhantering som finns på denna webbplats.

Blommande rabatter vid Norra bantorget