Till sidans huvudinnehåll

Hållbar dagvattenhantering

Klimatanpassning

Kunskapsuppbyggnad om klimatförändringar

Ett omfattande arbete med att ta fram kunskapsunderlag som ger vägledning i arbetet med att förebygga kommande klimatrisker pågår.