Till sidans huvudinnehåll

Hållbar dagvattenhantering

En dagvattenstrategi

Kostnadseffektiv hantering

Många parter deltar i planering och hantering av dagvattnet. För att skapa hållbara och kostnadseffektiva lösningar krävs samsyn, samordning och en genomtänkt ansvarsfördelning.