Till sidans huvudinnehåll

Tekniska lösningar

Anläggningar för kvartersmark

Skelettjord

Luftig skelettjord innehåller bara makadam vilket ger god magasinskapacitet. Vanlig skelettjord innehåller nedvattnad jord och har bättre förmågan att avskilja lösta föroreningar.