Till sidans huvudinnehåll

Vägledningar

Ansvar och roller

Rollfördelning i staden

Stockholm Vatten och Avfall ska se till så att dagvattnet kan ledas bort. Trafikkontoret bidrar som väghållare och förvaltare av allmän platsmark med vissa insatser.