Till sidans huvudinnehåll

Bibliotek

Länkar för dagvattenutredningar

Mer om våra geodatatjänster

I Stockholm Vatten och Avfalls geodatatjänster kan du beställa underlag för planering och projektering av VA-arbeten i Stockholms stad och Huddinge kommun.

Här finns lägesuppgifter och attributinformation för vatten- och avloppsledningsnätet. Inloggning krävs för att du ska få tillgång till materialet. Externa användare får betala för material som hämtas via tjänsten.