Till sidans huvudinnehåll

Vägledningar

Råd och anvisningar

Särskilda riktlinjer

Det finns särskilda riktlinjer för hur dagvatten från allmän platsmark, kvartersmark och parkeringsytor ska hanteras.

Riktlinjer för allmän platsmark

Grundprincipen är att dagvatten från allmänna ytor bör renas och fördröjas, med lokalt omhändertagande om det är genomförbart.

Riktlinjer för kvartersmark

Riktlinjedokumentet innehåller förslag till, och exempel på, dagvattenlösningar för olika typer av parkeringsytor.

Riktlinjer för parkeringsytor

Riktlinjedokumentet innehåller förslag till, och exempel på, dagvattenlösningar för olika typer av parkeringsytor.